Powiatowe inwestycje wreszcie ruszyły

Obraz główny

Na skutek trudności finansowych Powiatu Tarnogórskiego i wdrożenia programu naprawczego w latach 2015-2016 nastąpił wyraźny zastój inwestycyjny. Realizowano w tym okresie tylko niewielkie zadania takie jak wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach czy też budowa sieci kanalizacyjnej na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Brynku.

"Odbicie" w inwestycjach nastąpiło w 2017 roku. Rozpoczęto wówczas realizację trzech przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jednak zasadniczą zmianę w wydatkach inwestycyjnych Powiatu Tarnogórskiego przynosi dopiero rok 2018. W lipcu bieżącego roku ukończono adaptację budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych. To największa inwestycja zrealizowana przez Powiat Tarnogórski w ostatnich latach.

Jej koszt to 3 mln 985 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 1 mln 924 tys. zł. Pozostałe środki w wysokości ponad 2 mln zł pochodziły z budżetu Powiatu. Remonty i inwestycje prowadzone są również w szkołach naszego powiatu tj.: I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej, II LO im. Stanisława Staszica, Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II („Kolejówka”) oraz Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ("Mechanik”). Całkowity koszt tych inwestycji opiewa na kwotę ponad 15 mln zł z czego 2/3 środków będzie pochodzić z Unii Europejskiej.
Spektakularny wzrost powiatowych inwestycji w 2018 roku wynika m.in. ze skumulowania dotacji strukturalnych współfinansujących wykonywane zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, współpracy powiatu z gminami, a także realizacji inwestycji współfinansowanych środkami krajowymi takimi jak WFOŚiGW czy Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W ostatnich dwóch latach, mimo większej dostępności środków na inwestycje, tempo ich realizacji jest zagrożone. Większość samorządów dysponując środkami unijnymi, usilnie poszukuje wykonawców robót, a tym z kolei brakuje rąk do pracy. Rosną koszty inwestycji, a terminy ich wykonania się przedłużają. Te wszystkie przeszkody nie zahamowały jednak tegorocznych inwestycji Powiatu Tarnogórskiego.

Powiatowe inwestycje wreszcie ruszyły
Powiatowe inwestycje wreszcie ruszyły
Powiatowe inwestycje wreszcie ruszyły
Powiatowe inwestycje wreszcie ruszyły

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen