Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej - pomoc społeczna

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego z zakresu pomocy społecznej obejmujących:
1) Zadanie nr 1 - Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na 60 miejsc.
2) Zadanie nr 2 - Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekle psychicznie chorych na 62 miejsca.
3) Zadanie nr 3 - Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na 95 miejsc.

ZałącznikWielkość
Uchwała o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych201.49 KB
Formularz zgłoszeniowy - wersja edytowalna43 KB

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen