"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2019 roku

Obraz główny

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2019 roku. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje środki finansowe jednostkom samorządu powiatowego na realizację zgłoszonych projektów. Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

  • obszaru B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszaru C – na tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • obszaru D – na likwidację barier transportowych;
  • obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  • obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
  • obszaru G - na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje, w tym treść programu oraz procedury znajdują się na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-...

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w programie proszone są o złożenie do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach kompletu dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2019 roku.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Zdrowia i Spraw Obywatelskich, tel. 32 381 37 60 w godzinach pracy Starostwa.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen