Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim

  • Przewodnicząca - Gabriela Kowalska – prezes stowarzyszenia Serdeczni w Tarnowskich Górach,
  • Wiceprzewodnicząca - Ilona Koptyńska – kierownik stacji Caritas Diecezji Gliwickiej - pielęgniarka,
  • Sekretarz - Ilona Samorodny – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
  • Ewa Brachaczek – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach,
  • Norbert Galla – prezes Polskiego Związku Limfologicznego w Chorzowie,

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim działa na podstawie rozporządzenia z dnia 25 marca 2003r. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 560). Zajmuje się inspirowaniem i opiniowaniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych .


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen