Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Ożarowice ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice i Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, reprezentowanych przez Pana Grzegorza Czaplę, wydano dnia 10 września 2012r. decyzję administracyjną o numerze 1260/12 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, oczyszczalni ścieków dla Gmin: Ożarowice, Mierzęcice i sołectwa Brynica - zadanie nr 10 wchodzące w s kład kontraktu "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa".

Modernizacja kompleksowa operatu EGiB dla jednostki ewidencyjnej Tworóg

Starosta Tarnogórski zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych: Boruszowice, Brynek, Hanusek, Koty, Mikołeska, Nowa Wieś Tworowska, Połomia, Świniowice, Tworóg i Wojska w jednostce ewidencyjnej Tworóg. Więcej informacji w załączniku.

Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Ożarowicach przy ul. Staszica 1 wydano decyzję administracyjną nr 1196/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r. udzielającą pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Ożarowicach, obręb Ossy przy ul. Jeziornej, Piaskowej, Zacisznej i Lawendowej. Więcej informacji w załączniku.

Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach wydano decyzję administracyjną nr 1229/12 z dnia 4 września 2012 r. udzielającą pozwolenia na budowę sieci wodociągu i kanalizacji w ciągu ulic Kopernika w Tąpkowicach oraz ul. Leśna, Podgórna w Ossach. Więcej w załączniku.

Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Ożarowice, ul. Dworcowa 15 wydano decyzję administracyjną nr 1206/12 udzielającą pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ożarowicach. Więcej informacji w załączniku.

Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Ożarowice, ul. Dworcowa 15 wydano decyzję administracyjną nr 1207/12 udzielającą pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ożarowicach, obręb Pyrzowice. Więcej informacji w załączniku.

Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, z siedzibą przy ul. Staszica 1, 42 – 625 Ożarowice z dnia 01.08.2012r. wydano decyzję administracyjną nr 1129/12 udzielającą pozwolenia na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej przy ul. Zagrodowej w Pyrzowicach. Więcej informacji w załączniku.

Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Pani Katarzyny Bassa z dnia 22.06.2012r. wydano decyzję administracyjną udzielającą pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Tarnowskich Górach przy ul. Górnośląskiej.

Więcej informacji w załączniku

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Ożarowice, 42-625 Ożarowice ul. Dworcowa 15, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Czaplę, wydano dnia 23 sierpnia 2012r. decyzję administracyjną zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, kanalizacji sanitarnej - Zendek, Ostrowy - ul. Grabowa, Jaworowa, Jodłowa, Bukowa, Akacjowa, Kasztanowa, Spokojna, Spacerowa.

Więcej informacji w załączniku.

Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Vattenfall Distribution Poland S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 14a w Gliwicach z dnia 24.04.2012r. wydano decyzję administracyjną udzielającą pozwolenia na budowę - na przebudowę i remont stacji elektroenergetycznej „SE 110/20/6kV TARNOWSKIE GÓRY” wraz z rozbudową wewnętrznych instalacji, budową wentylacji i drogi wewnętrznej w Tarnowskich Górach przy ul. Równoległej

budzet partycypacyjny
kolejka

BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen