Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie: rozbiórka budynku i budowa hali w Nakle Śląskim

Starosta tarnogórski - zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 11 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199, poz. 1227 - informuje o wydaniu decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na rozbiórkę budynku oraz zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej w Nakle Śl. - Nowym Chechle przy ulicy Lasowickiej.

Rokowania na sprzedaż nieruchomości, ul. Szwedzka Tarnowskie Góry

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Szwedzkiej w Tarnowskich Górach.

Punkt Paszportowy nieczynny

Starosta Tarnogórski informuje, że w dniu 13 czerwca 2012 r. (środa) Terenowy Punkt Paszportowy mieszczący się w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 będzie nieczynny z powodu zaplanowanej przez Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
konserwacji sprzętu.

Zakończenie postępowania, ul Krakowska i Tylna w Tarnowskich Górach

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że w dniu 25 maja 2012 roku zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia konserwatorskiego na przebudowę sieci gazowej wraz z przebudową przyłączy gazowych przy ul. Krakowskiej i Tylnej w Tarnowskich Górach, prowadzone na wniosek pana Adama Ptaka reprezentującego Pracownię Projektową PROJGAZ, występujacego z pełnomocnictwa Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp.z. o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu przy ul. Mikulczyckiej 5 w Zabrzu.

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Na posiedzeniu w dniu 16 maja 2012 roku Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach zgodnie z zapisem § 10 ust. 11 Uchwały Nr XIV/153/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Wybory samorzadowe
budzet partycypacyjny
pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen