Ogłoszenia i komunikaty

Konkurs ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach podjął Uchwałę nr 243/1180/2013 z dnia 13.02.2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Termin składania ofert upływa w dniu 13.03.2013 roku

Szczegółowe informacje m.in. o:
-wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
-zasadach przyznawania dotacji,
-terminach i warunkach realizacji zadania,
-terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert,

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach podjął Uchwałę nr 243/1181/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Termin składania ofert upływa w dniu 13 marca 2013 roku

Szczegółowe informacje m.in. o:
-wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,
-zasadach przyznawania dotacji,
-terminach i warunkach realizacji zadania,

Nieruchomość do sprzedania - Radzionków

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach informuje o wystawieniu na sprzedaż nieruchomości położonej w Radzionkowie, przy ulicy Św. Wojciecha. Więcej informacji w załączniku.

Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Ożarowice, Ożarowice ulica Dworcowa 15 wydano decyzję administracyjną nr 188/13 z dnia 14 lutego 2013 r. udzielającą pozwolenia na budowę kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Ożarowice – zadanie numer 4a1 - wchodzące w skład kontraktu "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno – ściekowa" w Ożarowicach.Więcej na stronach BIP.

Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Ożarowice, Ożarowice ulica Dworcowa 15 wydano decyzję administracyjną nr 187/13 z dnia 14 lutego 2013 r. udzielającą pozwolenia na budowę kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Ożarowice – zadanie numer 4a1 - wchodzące w skład kontraktu "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno – ściekowa" w Ożarowicach. Więcej na stronach BIP.

Rozbudowa ul. Repeckiej w Tarnowskich Górach wraz z infrastrukturą i przebudową zjazdów

Starosta Tarnogórski postanowieniem z dnia 31 stycznia 2013r. zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: pn. „Rozbudowa ul. Repeckiej w Tarnowskich Górach wraz z infrastrukturą i przebudową zjazdów” na nieruchomościach obrębu Tarnowskie Góry.
Więcej informacji na stronach BIP.

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż sprzętu. Szczegóły w załączniku.

Ogloszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza. Więcej informacji.

Zawiadomienie w sprawie kanalizacji wraz z przepompowniami w Zendku

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Ożarowice, ul. Dworcowa 15 wydano decyzję administracyjną nr 9/13 z dnia 3 stycznia 2013 r. udzielającą pozwolenia na budowę: kanalizacji wraz z przepompowniami w Zendku przy ul. Głównej, Śliwy i Jesionek. Więcej na stronach: BIP.

Zawiadomienie w sprawie budowy kanalizacji wraz z przepompowniami w Ożarowicach

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Ożarowice, ul. Dworcowa 15 wydano decyzję administracyjną nr 8/13 z dnia 3 stycznia 2013 r. udzielającą pozwolenia na budowę: kanalizacji wraz z przepompowniami w Ożarowicach przy ul. Topolowej i w Zendku przy ul. Głównej. Więcej na stronie BIP.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen