Organizacje pozarządowe

Konkurs "Zwyczajnie Aktywni"

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu kompleksowego planu działań, których celem będzie zwiększenie prawdopodobieństwa utrzymania przez chorych dotychczasowej aktywności zawodowej lub powrót do niej i jej ewentualny rozwój. Dokładny opis zadania oraz warunków koniecznych od spełnienia, aby przystąpić do konkursu, jest opisany w Regulaminie Konkursu.
Więcej na stronie konkursu: http://zwyczajnieaktywni.pl/konkurs/

Konkurs Fundacji im. Roberta Schumana

Fundacja im. Roberta Schumana organizuje konkurs na mini-granty przeznaczone na upamiętnienie dwóch rocznic : stulecie wybuchu I Wojny Światowej i dwudziestopięciolecie upadku Muru Berlińskiego.

Jakie dofinansowanie można uzyskać, dla kogo przeznaczony jest konkurs? http://schuman.pl/pl/mini-granty-schumana

Obywatele dla Demokracji

1 wrześnie rusza III i ostatnia edycja konkursu na projekty tematyczne w programie Obywatele dla Demokracji. Jeszcze raz organizacje pozarządowe będą mogły się starać o środki na realizację zadań z zakresu partycypacji publicznej, kontroli obywatelskiej, przeciwdziałania wykluczeniu, zwalczania dyskryminacji oraz dzieci i młodzieży.

Zaproszenie do składania wniosków, informacje o otwartych konsultacjach w załączniku oraz na stronie www.ngofund.org.pl.

Baza NGO województwa śląskiego

Baza fundacji, stowarzyszeń oraz podmiotów utworzonych na podstawie przepisów ustaw, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku działających na terenie województwa śląskiego powstała w ramach projektu „Trasa 78 – ze Śląskiego w Świętokrzyskie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych Cris z Rybnika.

Baza NGO województwa śląskiego http://ngo.slaskie.pl/index.php?grupa=26

Forum Organizacji Pozarządowych

Starosta Tarnogórski oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zapraszają do udziału w drugiej edycji Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 27 września br. w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. Celem wydarzenia jest integracja sektora organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firm zaangażowanych społecznie.

Śląskie organizacje pozarządowe wspierają aktywne społeczeństwo obywatelskie

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą oraz organizacji kierujących swoją pomoc Ukrainie z terenu województwa śląskiego do wzięcia udziału w projekcie szkoleniowo-doradczym „Śląskie organizacje pozarządowe wspierają aktywne społeczeństwo obywatelskie” dofinansowanym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 20 września 2014r.

Szkolenie "Podstawy Księgowości w PES"

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach ponownie zapraszają przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit), a także osoby zajmujące się księgowością w NGO na bezpłatne szkolenie "Podstawy Księgowości w PES”.

W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko osoby, które nie brały udziału w poprzednich szkoleniach „Podstawy księgowości w PES".
W załączeniu informacja o szkoleniu.

Termin szkolenia: 05.09.2014r. (piątek) godz. 9:00-15:00

„Upowszechnianie kariery dwutorowej sportowców"

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2014-2017 zadania publicznego „Upowszechnianie kariery dwutorowej sportowców” w ramach „Programu rozwoju kariery dwutorowej sportowców”
Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie jego wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

W 2014 roku, na realizację ww. zadań publicznych przeznaczono kwotę w wysokości: 700 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji oraz termin i warunki składania ofert:

Konsultacje społeczne dokumentów MPiPS

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych podjęła się przygotowania bazy kontaktów z adresami mailowymi do organizacji pozarządowych, które wyrażają chęć skonsultowania wypracowanych dokumentów programowych i strategicznych tworzonych przez MPiPS oraz inne ministerstwa. Baza zostanie przekazana formalnie do MPiPS poprzez Zespół ds. opracowania Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi.

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie

W związku z planowanym na lipiec 2014 roku uruchomieniem naboru wniosków do konkursu grantowego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spotkania informacyjne.

Terminarz spotkań:
17 lipca (czwartek), Żywiecka Fundacja Rozwoju, Żywiec, ul. Ks. Pr. Słonki 31, godz.: 15:00, osoba prowadząca: Gabriela Gibas – Psuturi
21 lipca (poniedziałek), Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, sala sesyjna, godz.: 15:00, osoba prowadząca: Sławomira Kalisz

budzet partycypacyjny
kolejka

BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen