Organizacje pozarządowe

Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego za rok 2014.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć do Wydziału Strategii, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego, ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry, pok. 102 w terminie do 27 kwietnia br., tel. 32 381 87 53.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podjął Uchwałę nr 30/116/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Termin składania ofert upływa w dniu 4 maja 2015 roku.

Szczegółowe informacje m.in. o:
- wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
- zasadach przyznawania dotacji,
- terminach i warunkach realizacji zadania,

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach na lata 2015-2017

W dniu 3 marca 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przeprowadzono zgodnie
z Uchwałą Nr LVIII/537/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2010 roku wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Tarnowskich Górach na kadencję 2015-2017.
Przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie powiatu zgłosili 20 kandydatów.
W wyborach wzięło udział 31 delegatów organizacji pozarządowych.

1 % podatku dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach

1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2014 ROK dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach

FUNDACJA „AGRO-FUND”,
DLA NASZEGO DOMU

Aby przeznaczyć swój odpis 1 % podatku
na cel naszego domu należy w odpowiednich polach zeznania podatkowego wpisać:

- nr KRS Fundacji : 0000037220

- cel szczegółowy:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „PRZYJAŹŃ” TARNOWSKIE GÓRY lub w skrócie DPS „Przyjaźń” Tarn. Góry
Więcej informacji na: www.agro-fund.org.pl

Otwarte konkursy ofert Zarządu Województwa Śląskiego

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego
http://ngo.slaskie.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=17&id_menu=15

"Wolontariat Rodzinny - lokalnie"

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja PZU zapowiadają start Programu "Wolontariat Rodzinny - lokalnie". Program jest kontynuacją działań podjętych w roku 2014, w ramach których w całej Polsce zrealizowano projekty angażujące całe rodziny w działania wolontariackie.

Lista Kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym wybrani zostaną kandydaci na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015-2017.
Wybór członków PRDPP reprezentujących organizacje pozarządowe nastąpi spośród zgłoszonych kandydatów przez stowarzyszenia na zebraniu delegatów, które odbędzie się 3 marca 2015 roku o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przy ul. Karłuszowiec 5, III piętro.

1 % podatku dla OPP

Organizacje pożytku publicznego z powiatu tarnogórskiego czekają na wsparcie 1% naszego podatku.
Prezentowana baza, zawiera informacje o tych OPP, na rzecz których podatnicy mogą przekazać 1 proc. swojego podatku w rozliczeniach za rok 2014.

Do przekazania 1% podatku dochodowego uprawnieni są:

- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (PIT-36, PIT-37),
- podatnicy, którzy uzyskali przychody m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (PIT-38),

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach na lata 2015-2017

Kończy się kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach (PRDPP) powołanej Uchwałą nr 252/1228/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2013 roku na lata 2013-2015.

Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Tarnogórskiego do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach (PRDPP) na lata 2015-2017.

budzet partycypacyjny
na sprzedaz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen