Organizacje pozarządowe

"Polska pomoc rozwojowa 2015"

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs: „Polska pomoc rozwojowa 2015”, którego celem jest realizacja działań rozwojowych, odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2015", odnoszących się do krajów/regionów i priorytetów oraz celów działań objętych ww. dokumentem, zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne.

Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

II Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

Tegoroczne forum składało się z wielu wydarzeń, w tym dni otwarte w stowarzyszeniach, warsztaty dla wolontariuszy, pokaz sprzętu spadochronowego i paralotniowego, bezpłatne badania okulistyczne w kierunku rozwoju zaćmy i AMD, bezpłatne kursy pierwszej pomocy, otwarcie Spółdzielni Socjalnej „Familia” oraz wiele innych ciekawych przedsięwzięć.

Powiatowe forum organizacji pozarządowych

Starosta Tarnogórski oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zapraszają do udziału w drugiej edycji Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych. Uroczyste otwarcie wydarzenia odbyło się 22 września i połączone było z otwarciem Spółdzielni Socjalnej "Familia" mieszczącej się przy ulicy Zamkowej 8 w Tarnowskich Górach. Spółdzielnia Socjalna „Familia”, stanowiąca podmiot ekonomii społecznej, zatrudnia 6 osób, w tym kilka osób niepełnosprawnych. Spółdzielnia posiada dwa lokale - na parterze znajduje się kawiarenka, gdzie można rozkoszować się smakiem pysznej kawy.

Konkurs Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił nowe konkursy na realizację zadań publicznych dotyczących bezpieczeństwa w sieci, dostępności stron www i wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Szczegółowe informacje: https://mac.gov.pl/aktualnosci/kolejne-konkursy-dla-organizacji-pozarzad...

Konkurs "Zwyczajnie Aktywni"

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu kompleksowego planu działań, których celem będzie zwiększenie prawdopodobieństwa utrzymania przez chorych dotychczasowej aktywności zawodowej lub powrót do niej i jej ewentualny rozwój. Dokładny opis zadania oraz warunków koniecznych od spełnienia, aby przystąpić do konkursu, jest opisany w Regulaminie Konkursu.
Więcej na stronie konkursu: http://zwyczajnieaktywni.pl/konkurs/

Konkurs Fundacji im. Roberta Schumana

Fundacja im. Roberta Schumana organizuje konkurs na mini-granty przeznaczone na upamiętnienie dwóch rocznic : stulecie wybuchu I Wojny Światowej i dwudziestopięciolecie upadku Muru Berlińskiego.

Jakie dofinansowanie można uzyskać, dla kogo przeznaczony jest konkurs? http://schuman.pl/pl/mini-granty-schumana

Obywatele dla Demokracji

1 wrześnie rusza III i ostatnia edycja konkursu na projekty tematyczne w programie Obywatele dla Demokracji. Jeszcze raz organizacje pozarządowe będą mogły się starać o środki na realizację zadań z zakresu partycypacji publicznej, kontroli obywatelskiej, przeciwdziałania wykluczeniu, zwalczania dyskryminacji oraz dzieci i młodzieży.

Zaproszenie do składania wniosków, informacje o otwartych konsultacjach w załączniku oraz na stronie www.ngofund.org.pl.

Baza NGO województwa śląskiego

Baza fundacji, stowarzyszeń oraz podmiotów utworzonych na podstawie przepisów ustaw, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku działających na terenie województwa śląskiego powstała w ramach projektu „Trasa 78 – ze Śląskiego w Świętokrzyskie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych Cris z Rybnika.

Baza NGO województwa śląskiego http://ngo.slaskie.pl/index.php?grupa=26

Forum Organizacji Pozarządowych

Starosta Tarnogórski oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zapraszają do udziału w drugiej edycji Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 27 września br. w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. Celem wydarzenia jest integracja sektora organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firm zaangażowanych społecznie.

Śląskie organizacje pozarządowe wspierają aktywne społeczeństwo obywatelskie

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą oraz organizacji kierujących swoją pomoc Ukrainie z terenu województwa śląskiego do wzięcia udziału w projekcie szkoleniowo-doradczym „Śląskie organizacje pozarządowe wspierają aktywne społeczeństwo obywatelskie” dofinansowanym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 20 września 2014r.


kolejka

zima

BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen