Organizacje pozarządowe

Szkolenie "Podstawy Księgowości w PES"

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach serdecznie zapraszają przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit), a także osoby zajmujące się księgowością w NGO na bezpłatne szkolenie "Podstawy Księgowości w PES”

Przekaż 1% podatku organizacjom pożytku publicznego

W powiecie tarnogórskim działają prężnie liczne organizacje pozarządowe. Wspierają mieszkańców przez cały rok, teraz my możemy zdecydować o przeznaczeniu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) mających siedzibę na terenie naszego powiatu.

Konkurs „Marka – Śląskie”

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłaszają rozpoczęcie piątej edycji konkursu „Marka – Śląskie”. Nagroda „Marka – Śląskie” jest formą uhonorowania i promocji przedsiębiorstw, instytucji oraz osób fizycznych, które swoją działalnością tworzą pozytywny wizerunek regionu oraz przyczyniają się do budowania tożsamości regionalnej w Polsce i Europie.

Nagroda „Marka – Śląskie” ma charakter honorowy i ma na celu:

- promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów oraz osób
- promowanie produktów, usług

Spotkanie nt. Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego zaprasza na spotkanie poświęcone II edycji konkursu na projekty tematyczne w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Na spotkaniu będzie można uzyskać informacje i praktyczną pomoc w zakresie:
- określenia działań, na które można uzyskać dotacje
- omówienia sposobu wypełnienia wniosków aplikacyjnych
- przedstawienia konstrukcji budżetu i kosztów kwalifikowanych

Jak działać zgodnie z prawem - pomoc dla organizacji pozarządowych

Przepisy związane z prowadzeniem stowarzyszeń i fundacji podzielone na 5 działów: dokumenty, obowiązki, finanse, księgowość i podatki, ludzie dostępne w portalu http://standardy.ngo.pl/

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i kultury

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach w dniu 5 marca br. podjął uchwały nr 357/1699/2014 oraz 357/1700/2014 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wykaz projektów dofinansowanych znajduje się w załączniku

"Edukacja globalna 2014"

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania: „Edukacja globalna 2014”. Oferty należy składać do 26 marca 2014.
Celem zadania jest realizacja zadań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2014 r.”

Baza inspiracji dla projektów na rzecz seniorów

Zestawienie linków do dobrych praktyk, poradników i innych źródeł informacji o tym jak można działać na rzecz osób starszych - inspiracje dla projektów NGO
Inforamcje: http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2014/02/dziaania-na-rzecz-osob-star...

Program „Świetlica – Dzieci – Praca”

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015.
Z dotacji mogą być pokryte wydatki kwalifikowane, przeznaczone na:
- doposażenie placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych;
- zorganizowanie wypoczynku, w tym wyjazdów edukacyjno – wypoczynkowych tzw. „zielonych szkół” dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodziny;

Obywatele dla demokracji

Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży zaprasza do składania wniosków w drugiej edycji konkursu na projekty tematyczne w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen