Organizacje pozarządowe

Forum Organizacji Pozarządowych

Starosta Tarnogórski oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zapraszają do udziału w drugiej edycji Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 27 września br. w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. Celem wydarzenia jest integracja sektora organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firm zaangażowanych społecznie.

Śląskie organizacje pozarządowe wspierają aktywne społeczeństwo obywatelskie

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą oraz organizacji kierujących swoją pomoc Ukrainie z terenu województwa śląskiego do wzięcia udziału w projekcie szkoleniowo-doradczym „Śląskie organizacje pozarządowe wspierają aktywne społeczeństwo obywatelskie” dofinansowanym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 20 września 2014r.

Szkolenie "Podstawy Księgowości w PES"

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach ponownie zapraszają przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit), a także osoby zajmujące się księgowością w NGO na bezpłatne szkolenie "Podstawy Księgowości w PES”.

W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko osoby, które nie brały udziału w poprzednich szkoleniach „Podstawy księgowości w PES".
W załączeniu informacja o szkoleniu.

Termin szkolenia: 05.09.2014r. (piątek) godz. 9:00-15:00

„Upowszechnianie kariery dwutorowej sportowców"

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2014-2017 zadania publicznego „Upowszechnianie kariery dwutorowej sportowców” w ramach „Programu rozwoju kariery dwutorowej sportowców”
Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie jego wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

W 2014 roku, na realizację ww. zadań publicznych przeznaczono kwotę w wysokości: 700 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji oraz termin i warunki składania ofert:

Konsultacje społeczne dokumentów MPiPS

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych podjęła się przygotowania bazy kontaktów z adresami mailowymi do organizacji pozarządowych, które wyrażają chęć skonsultowania wypracowanych dokumentów programowych i strategicznych tworzonych przez MPiPS oraz inne ministerstwa. Baza zostanie przekazana formalnie do MPiPS poprzez Zespół ds. opracowania Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi.

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie

W związku z planowanym na lipiec 2014 roku uruchomieniem naboru wniosków do konkursu grantowego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spotkania informacyjne.

Terminarz spotkań:
17 lipca (czwartek), Żywiecka Fundacja Rozwoju, Żywiec, ul. Ks. Pr. Słonki 31, godz.: 15:00, osoba prowadząca: Gabriela Gibas – Psuturi
21 lipca (poniedziałek), Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, sala sesyjna, godz.: 15:00, osoba prowadząca: Sławomira Kalisz

Konsultacje projektu ustawy "Prawo o stowarzyszeniach"

Kancelaria Prezydenta RP przedstawiała do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

Celem konsultacji jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy zaproponowane zmiany odpowiadają na dotychczas zgłaszane przez środowisko organizacji pozarządowych postulaty oraz wyczerpują listę niezbędnych zmian.

Uwagi do projektu można zgłaszać za pomocą portalu MamZdanie.org.pl, pocztą elektroniczną na adres: lukasz.domagala@prezydent.pl oraz pocztą tradycyjną (Biuro Polityki Społecznej Kancelarii Prezydenta RP, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48, 00-325 Warszawa).

Nowa ustawa o zbiórkach publicznych

18 lipca br. zaczną obowiązywać nowe przepisy o zbiórkach publicznych.

W załączeniu przedstawiamy otrzymany z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pakiet informacji na temat nowej ustawy, m.in. instrukcję jak zgłosić i rozliczyć zbiórkę zgodnie z nowym prawem.

Materiały będą też dostępne na portalu zbiórki.gov.pl od 18 lipca 2014 roku.
W razie pytań lub wątpliwości - specjalny adres mailowy zbiorki@mac.gov.pl

Spotkanie z NGO's dotyczące perspektywy 2014-2020

Prezentacja założeń V wersji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Prezentacja została umieszczona na stronie www.ngo.slaskie.pl pod adresem http://ngo.slaskie.pl/files/zalaczniki/2014/05/15/1400132644/1400132736.pdf

Wykorzystanie środków europejskich przez organizacje pozarządowe

90% projektów realizowanych od 2007 roku ze środków europejskim przez fundacje i stowarzyszenia dotyczy rozwoju kapitału ludzkiego. Co jeszcze udało się zrobić dzięki funduszom strukturalnym przez ostatnie 10 lat?
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/978571.html

Artykuł pochodzi z portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen