Organizacje pozarządowe

Forum Inicjatyw Pozarządowych

Forum to święto organizacji i przestrzeń do dyskusji o przyszłości sektora obywatelskiego. Śląski FIP odbędzie się 23 i 24 maja w Tychach

W programie FIP przewidziano liczne wystąpienia plenarne i panele dyskusyjne.

Forum organizuje Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.

Form Inicjatyw Pozarządowych Województwa Śląskiego
data: 23-24 maja 2014
miejsce: Hotel Arena w Tychach (ul. Gen. De Gaulle’a 8)

Sprawozdanie ze współpracy za 2013 rok

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013

ZBIÓRKI.GOV.PL

Ustawa o zbiórkach publicznych została już opublikowana w Dzienniku Ustaw – wejdzie w życie w 3 miesiące od publikacji, czyli 18 lipca 2014.

Wtedy też ruszy portal ZBIÓRKI.GOV.PL, w którym organizatorzy zbiórek publicznych będą je zgłaszać.

Co to jest zbiórka publiczna według nowej ustawy? Na jakie cele mogą być przeznaczone zebrane datki? Kto będzie mógł ją przeprowadzić?

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z nową ustawą http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/971843.html

Szkolenie "Podstawy Księgowości w PES"

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach serdecznie zapraszają przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit), a także osoby zajmujące się księgowością w NGO na bezpłatne szkolenie "Podstawy Księgowości w PES”

Przekaż 1% podatku organizacjom pożytku publicznego

W powiecie tarnogórskim działają prężnie liczne organizacje pozarządowe. Wspierają mieszkańców przez cały rok, teraz my możemy zdecydować o przeznaczeniu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) mających siedzibę na terenie naszego powiatu.

Konkurs „Marka – Śląskie”

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłaszają rozpoczęcie piątej edycji konkursu „Marka – Śląskie”. Nagroda „Marka – Śląskie” jest formą uhonorowania i promocji przedsiębiorstw, instytucji oraz osób fizycznych, które swoją działalnością tworzą pozytywny wizerunek regionu oraz przyczyniają się do budowania tożsamości regionalnej w Polsce i Europie.

Nagroda „Marka – Śląskie” ma charakter honorowy i ma na celu:

- promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów oraz osób
- promowanie produktów, usług

Spotkanie nt. Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego zaprasza na spotkanie poświęcone II edycji konkursu na projekty tematyczne w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Na spotkaniu będzie można uzyskać informacje i praktyczną pomoc w zakresie:
- określenia działań, na które można uzyskać dotacje
- omówienia sposobu wypełnienia wniosków aplikacyjnych
- przedstawienia konstrukcji budżetu i kosztów kwalifikowanych

Jak działać zgodnie z prawem - pomoc dla organizacji pozarządowych

Przepisy związane z prowadzeniem stowarzyszeń i fundacji podzielone na 5 działów: dokumenty, obowiązki, finanse, księgowość i podatki, ludzie dostępne w portalu http://standardy.ngo.pl/

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i kultury

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach w dniu 5 marca br. podjął uchwały nr 357/1699/2014 oraz 357/1700/2014 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wykaz projektów dofinansowanych znajduje się w załączniku

"Edukacja globalna 2014"

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania: „Edukacja globalna 2014”. Oferty należy składać do 26 marca 2014.
Celem zadania jest realizacja zadań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2014 r.”


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen