Zarząd Powiatu

Krystyna KosmalaStarosta Krystyna Kosmala jest członkiem Inicjatywy Obywatelskiej. Urodziła się i mieszka w Tąpkowicach w gminie Ożarowice. Jest absolwentką dwóch krakowskich uczelni. Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, natomiast studia inżynierskie na Wydziale Zootechniki Akademii Rolniczej. Od prawie 30 lat jest związana zawodowo z administracją publiczną – jako pracownik Urzędu Gminy Ożarowice (Sekretarz Gminy), członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, a ostatnio Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Gospodarowania Majątkiem Gminy Tarnowskie Góry. Przez dwie kadencje była radną Gminy Ożarowice (1990-1998). Dodatkowo w latach 1990-1994 była delegatem Gminy Ożarowice do Sejmiku Województwa Katowickiego. Od trzech kadencji jest radną Powiatu Tarnogórskiego.

Stanisław TorbusWicestarosta Stanisław Torbus. To jego druga kadencja w Radzie Powiatu Tarnogórskiego. Był już radnym powiatowym w kadencji 2006-2010. Ma wyższe wykształcenie. Jest politologiem, absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. Założyciel i prezes Stowarzyszenia „Góry Kultury” oraz członek Tarnogórskiej Fundacji Kultury i Sztuki. Menadżer licznych projektów o charakterze społeczno-artystycznym, takich jak "Tarnogórzanie dla pamięci", konkurs kapel młodzieżowych "Gwarock", Dzień Kultury Ulicznej, Kolaż Kultur, festiwale Muzyka na Plan i O Zgrozo. Inicjator akcji sprzątania cmentarza żydowskiego, akcji społecznej „Masz głos, masz wybór”, świątecznej Akcji Charytatywnej, koncertu charytatywnego dla Haiti.

Krzysztof ŁozińskiEtatowy członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Krzysztof Łoziński należy do Inicjatywy Obywatelskiej. Urodził się i mieszka w Tarnowskich Górach. Ukończył studia inżynierskie na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Krakowie oraz studia licencjackie na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu (kierunek: zarządzanie i marketing, zarządzanie administracją państwową i samorządową). Był współzałożycielem oraz wieloletnim członkiem Rady Dzielnicy Śródmieście - Centrum w Tarnowskich Górach. Od 2002 był Radnym Miasta Tarnowskie Góry, a w kadencji 2002-2006 - zastępcą Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. W Radzie Powiatu Tarnogórskiego zasiada pierwszą kadencję.

Adam BaronEtatowy członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Adam Baron, w Radzie Powiatu Tarnogórskiego należący do klubu „Niezależni”, jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. W 2002 roku obronił na tej uczelni doktorat. Ukończył też podyplomowe studia menedżerskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 2006-2010 był wójtem Świerklańca. Wcześniej przez sześć lat pełnił funkcję Sekretarza Gminy Świerklaniec, a jeszcze wcześniej był radnym w tej gminie. 1 lipca 2011 roku został wybrany dyrektorem biura Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. W Radzie Powiatu Tarnogórskiego zasiada pierwszą kadencję.

Stanisław WieczorekNieetatowy członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Stanisław Wieczorek, członek Inicjatywy Obywatelskiej, urodził się w 1952 roku. Mieszka w Miasteczku Śląskim. Z wykształcenia jest ekonomistą – ukończył studia na Uniwersytecie Opolskim na Wydziale Ekonomiczno-Administracyjnym. Był jednym z inicjatorów przywrócenia praw miejskich Miasteczku Śląskiemu i jako pierwszy burmistrz, po powrocie miasta na administracyjną mapę Polski, tworzył struktury organizacyjne Urzędu Miejskiego (remont budynku, zatrudnienie kadry urzędniczej oraz wyodrębnienie poszczególnych wydziałów). W 1995 roku Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim został wyróżniony jako jedyny w ówczesnym województwie katowickim budynek bez barier architektonicznych.

Przyjmowanie klientów w sprawach skarg i wniosków przez:

  • Starostę Tarnogórskiego i Wicestarostę po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie Starosty i Wicestarosty; tel. 32 381 37 11
  • Członków Zarządu Tarnogórskiego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie Członków Zarządu; tel. 32 381 37 22
Wybory samorzadowe

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen