Zarząd Powiatu

 	 http://www.powiat.tarnogorski.pl/sites/default/files/krystyna-kosmala2.jpgStarosta Krystyna Kosmala jest członkiem Inicjatywy Obywatelskiej. Urodziła się i mieszka w Tąpkowicach w gminie Ożarowice. Jest absolwentką dwóch krakowskich uczelni. Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, natomiast studia inżynierskie na Wydziale Zootechniki Akademii Rolniczej. Od prawie 30 lat jest związana zawodowo z administracją publiczną – jako pracownik Urzędu Gminy Ożarowice (Sekretarz Gminy), członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, a także pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Gospodarowania Majątkiem Gminy Tarnowskie Góry. Przez dwie kadencje była radną Gminy Ożarowice (1990-1998). Dodatkowo w latach 1990-1994 była delegatem Gminy Ożarowice do Sejmiku Województwa Katowickiego. Od czterech kadencji jest radną Powiatu Tarnogórskiego.

 	 http://www.powiat.tarnogorski.pl/sites/default/files/sebastian-nowak.jpg
Wicestarosta Sebastian Nowak Jest absolwentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Ukończył także podyplomowe studia Administracji i Zarządzania na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jego kilkuletnie doświadczenie urzędnicze opiera się na pełnieniu obowiązków głównego specjalista w biurze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszy obywatelskich. Radny Rady Gminy Świerklaniec w kadencji 2010-2014, w której pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji Sportu, Rekreacji, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Prawnego. Od dłuższego czasu związany ze środowiskiem sportowym oraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej. Od dwóch lat działa również w ramach grupy biegowej „Ufoki” Świerklaniec. Człowiek o szerokich zainteresowaniach, za najważniejsze z nich uznaje sport, podróże i muzykę rockową.

 	 http://www.powiat.tarnogorski.pl/sites/default/files/stanislaw-torbus_0.jpgEtatowy członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Stanisław Torbus. Rocznik 1985, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego i Studium Retoryki Uniwersytetu Jagiellońskiego, magister politologii. Od 2017 roku pełni funkcję wicestarosty powiatu tarnogórskiego, w latach 2010-2014 radny powiatu tarnogórskiego. Założyciel i wieloletni prezes stowarzyszenia „Góry Kultury”, menadżer projektu „Tarnogórzanie dla pamięci”, konkursu kapel „Gwarock”, Dnia Kultury Ulicznej 2014, Kolażu Kultur 2014. Inicjator sprzątania cmentarza żydowskiego, obchodów Święta Niepodległości, akcji „Masz głos, masz wybór”, świątecznej Akcji Charytatywnej, Koncertu charytatywnego dla Haiti. Radny Rady Powiatu Tarnogórskiego z ramienia Stowarzyszenia Nasza Samorząd.

 	 http://www.powiat.tarnogorski.pl/sites/default/files/krzysztof-lozinski2.jpgEtatowy członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Krzysztof Łoziński należy do Inicjatywy Obywatelskiej. Urodził się i mieszka w Tarnowskich Górach. Ukończył studia inżynierskie na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Krakowie oraz studia licencjackie na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu (kierunek: zarządzanie i marketing, zarządzanie administracją państwową i samorządową). Był współzałożycielem oraz wieloletnim członkiem Rady Dzielnicy Śródmieście - Centrum w Tarnowskich Górach. Od 2002 był Radnym Miasta Tarnowskie Góry, a w kadencji 2002-2006 - zastępcą Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. W Radzie Powiatu Tarnogórskiego zasiada drugą kadencję.

 	 http://www.powiat.tarnogorski.pl/sites/default/files/adam-morawiec.jpg
Nietatowy członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Adam Morawiec Tarnogórzanin, absolwent kierunku administracja w Instytucie Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W latach 2008-2011 - prezes zarządu Pałac w Rybnej sp. z o.o. a od 2011 dyrektor instytucji kultury Pałac w Rybnej. Radny Rady Powiatu w kadencjach 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023. Członek Komisji Budżetu i Finansów.

Przyjmowanie klientów w sprawach skarg i wniosków przez:

  • Starostę Tarnogórskiego i Wicestarostę po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie Starosty i Wicestarosty; tel. 32 381 37 11
  • Członków Zarządu Powiatu Tarnogórskiego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie Członków Zarządu; tel. 32 381 37 22
ZałącznikWielkość
krzysztof-lozinski2.jpg26.02 KB

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen