Stypendium na start!

Data publikacji: 26 czerwca 2021
rulon i biret

W dniu 24 czerwca Rada Powiatu Tarnogórskiego podjęła uchwałę określającą zasady przyznawania stypendium dla szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Tarnogórski – studentów I roku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Uchwała jest wynikiem podpisanego w dniu 21 maja br. porozumienia zawartego przez Powiat ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach w zakresie promocji kierunków medycznych wśród uczniów powiatowych szkół.

Radni zdecydowali, że maksymalna wysokość stypendium dla jednego studenta nie może przekroczyć kwoty 5000 zł, a o kolejności jego przyznania decyduje liczba punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego warunkującego przyjęcie na dany kierunek studiów.

Więcej szczegółów można przeczytać w załączonej uchwale.  

na zdjęciu Starosta Tarnogórski, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i inni sygnotariusze porozumienia
Call Now ButtonZadzwoń teraz