Budżet partycypacyjny na 2023 rok

Budżet partycypacyjny na 2023 rok
W budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok na realizację projektów zgłoszonych w ramach budżetu partycypacyjnego przeznaczono kwotę 600 000zł.
Mieszkańcy Powiatu zgłosili 11 projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym i następnie poddane pod głosowanie społeczne. W trakcie głosowania oddano łącznie 5 633 głosów, a zwycięzcą został:
• dla gminy z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 mieszkańców projekt z gminy Ożarowice pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez korektę przebiegu drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Ossach „, na który oddano 822 głosy ważne,

Obecnie projekt jest w trakcie realizacji.
• dla gminy z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców projekt z gminy Świerklaniec pn.: „Remont ogrodzenia oraz bram wjazdowych do zabytkowego parku w Nakle Śląskim – etap II”, na który oddano 1 083 głosy ważne.

Obecnie projekt jest w trakcie realizacji.

Call Now ButtonZadzwoń teraz