Harmonogram budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok

od 14.02.2022 roku do 25.03.2022 roku
Prowadzenie akcji promocyjnej.
Składanie przez mieszkańców propozycji projektów do budżetu na rok 2023 oraz możliwość ich konsultacji.

od 28.03.2022 roku do 09.05.2022 roku
Weryfikacja propozycji mieszkańców na podstawie rozdziału 3 załącznika do Uchwały nr XVIII/184/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego z późn. zm.
Ustalanie przez komisję opiniującą ostatecznej listy projektów do głosowania.

10.05.2022 roku do 10.06.2022 roku
Procedura odwoławcza:
składanie zażaleń na wyniki weryfikacji wniosków i rozpatrywanie zażaleń.

od godz. 12.00 13.06.2022 roku do 24.06.2022 roku godz. 12.00
Głosowanie społeczne nad propozycjami.

do dnia 11.07.2022 roku
Ogłoszenie wyników głosowania społecznego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz