Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej na terenie gminy Tworóg oznaczonej jako działki o numerach 311/14 i 529/14 karta mapy 1 dod.1 obręb Wojska.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nakle Śląskim

ZARZĄD POWIATU TARNOGÓRSKIEGO ODWOŁUJE pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Nakle Śląskim, w okolicy ulic Obłoków i Głównej (jednostka ewidencyjna: Świerklaniec, obręb: Nakło Śląskie, karta mapy: 2), obejmującej zabudowaną działkę gruntu nr 367/1 o powierzchni 2,7369 ha, która oznaczona jest w części 1,7772 ha jako Bi – inne tereny zabudowane, w części 0,9344 ha jako RIVb – grunty orne oraz w części 0,0253 ha jako RV – grunty orne.

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektora: Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach.
Szczegóły w uchwałach zamieszczonych w załączeniu.

Ogłoszenie o szóstym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza szósty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej (jednostka ewidencyjna: Tarnowskie Góry, obręb: Strzybnica, karta mapy: 1 Ryb) stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, obejmujących:
1) działkę gruntu nr 529/19 o pow. 0,0844 ha, oznaczoną jako Lz i ŁV, zapisaną w księdze wieczystej GL1T/00039126/0 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach;

Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż dwóch działek gruntu położonych w Łubiu przy ul. Długiej.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza czwarty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Łubiu przy ul. Długiej, dla których w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00062869/0, obejmujących:

1.Działkę gruntu nr 428/96 o powierzchni 3 201m2, oznaczoną w części 3 072m2 jako Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oraz części 129 m2 jako Bi – inne tereny zabudowane;

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obejmujący lokal mieszkalny nr 6, położony w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2a.

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w Brynku przy ul. Park 12

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza przetarg ustny ograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w Brynku przy ul. Park 12, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego.
Dokument został opublikowany w formacie pdf i stanowi załącznik do niniejszej treści.
Dokument Utworzono - Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem.
Autoryzacja - Józef Burdziak Starosta Tarnogórski

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2016 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego w myśl art. 31 ust.2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
Pełna treść ogłoszenia oraz projekt uchwały znajdują się w załącznikach.

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Tworóg zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej.
Więcej na stronach BIP
Ogłoszenie - treść

Złóż wniosek o stypendium!

Do 10 lipca w kancelarii Starostwa Powiatowego (ul. Karłuszowiec 5, parter, pokój nr 1) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów.
Z kolei studenci mogą sie ubiegać o stypendium do 31 sierpnia.

O stypendia starać się mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci

BIP
kolejka
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen