Projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok. _ogłoszenie_aptekiPobierz podpis_aptekiPobierz
Protokół z konsultacji projektu uchwały

Protokół z konsultacji projektu uchwały

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego zmieniającej uchwałęw sprawie zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego.Konsultacje przeprowadzono w dniach od 18 października 2023 roku do dnia 25 października 2023 roku...
Projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Uchwała w sprawie zasad i procedur budżetu partycypacyjnego

Podaje się do konsultacji, celem wyrażenia pisemnej opinii: projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego Pisemne opinie można wnosić od dnia 18 października 2023 r. do dnia...
Projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

OGŁOSZENIE

W związku z Zarządzeniem nr 10/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenie procedury konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o...
Projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

W dniach od 1 września 2023 roku do 7 września 2023 roku przeprowadzone zostałykonsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku publicznego. Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w...
Zadzwoń teraz