Protokół z konsultacji

Protokół z konsultacji

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego zmieniającejuchwałę w sprawie Statutu Powiatu Tarnogórskiego. Konsultacje przeprowadzono na podstawie zarządzenia nr 10/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia...
Protokół z konsultacji

Protokół z konsultacji

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie ustaleniawysokości opłat obowiązujących w 2024 roku za usuwanie i przechowywanie statków lubinnych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego....
Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Przeprowadza się w dniach 16-18 kwietnia 2024 roku konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego zmieniającej uchwałę w sprawie...
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Przeprowadza się w dniach 12-16 kwietnia 2024 r. konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat...
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok. _ogłoszenie_aptekiPobierz podpis_aptekiPobierz
Protokół z konsultacji projektu uchwały

Protokół z konsultacji projektu uchwały

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego zmieniającej uchwałęw sprawie zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego.Konsultacje przeprowadzono w dniach od 18 października 2023 roku do dnia 25 października 2023 roku...
Zadzwoń teraz