Protokół z konsultacji projektu uchwały…

Protokół z konsultacji projektu uchwały…

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Powiatu Tarnogórskiego. protokol_z_konsultacji_-_stypendium_powiatu_tarnogorskiego-1Plik pfd
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Przeprowadza się w dniach od 29 maja 2024 roku  do 5 czerwca 2024 roku konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady...
Protokół z konsultacji

Protokół z konsultacji

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego zmieniającejuchwałę w sprawie Statutu Powiatu Tarnogórskiego. Konsultacje przeprowadzono na podstawie zarządzenia nr 10/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia...
Protokół z konsultacji

Protokół z konsultacji

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie ustaleniawysokości opłat obowiązujących w 2024 roku za usuwanie i przechowywanie statków lubinnych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego....
Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Przeprowadza się w dniach 16-18 kwietnia 2024 roku konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego zmieniającej uchwałę w sprawie...
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Przeprowadza się w dniach 12-16 kwietnia 2024 r. konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat...
Zadzwoń teraz