Konta bankowe

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązują nowe nr kont rachunków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Konta bankowe obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku

Rachunek dochodów Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Bank Millennium S.A: 27 1160 2202 0000 0005 4571 7856
(wpłaty m.in. z tytułu: opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie karty wędkarskiej, najmu i dzierżawy majątku Powiatu Tarnogórskiego, sprzedaży majątku Powiatu Tarnogórskiego)

Rachunek wydatków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Bank Millennium S.A. 47 1160 2202 0000 0005 4571 8369

Rachunek opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę oraz przekształcenie gruntów Skarbu Państwa

Bank Millennium S.A. 73 1160 2202 0000 0005 4570 5194
(wpłaty m.in. z tytułu: udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa, tj. opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego, najmu i bezumownego korzystania z nieruchomości)

Rachunek „kaucje i wadia”

Bank Millennium S.A 64 1160 2202 0000 0005 4570 8266

Rachunek „geodezja”

Bank Millennium S.A. 42 1160 2202 0000 0005 4570 6431
(wpłaty m.in. z tytułu: opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne)

Rachunek budżetu Powiatu Tarnogórskiego

Bank Millennium S.A. 95 1160 2202 0000 0005 4407 6653
(wpłaty m.in. z tytułu: subwencji, dotacji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pomocy finansowej otrzymywanej z innych jednostek samorządu terytorialnego)

 

Uwaga

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach informuje:

  • od dnia 19 listopada 2022 r nie jest już inkasentem opłaty skarbowej,
  • wszystkie należne opłaty skarbowe należy przesyłać na konto Urzędu Miasta Tarnowskie Góry na numer rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A. 31 1090 1825 0000 0001 4381 6486
Zadzwoń teraz