Konta Bankowe

Rachunek budżetu Powiatu Tarnogórskiego

mBank S.A. 55 1140 1078 0000 4055 5300 1036
(wpłaty m.in. z tytułu: subwencji, dotacji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych)

Rachunek dochodów Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

mBank S.A. 54 1140 1078 0000 4055 5300 1054
(wpłaty m.in. z tytułu: opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie karty wędkarskiej, najmu i dzierżawy majątku Powiatu Tarnogórskiego, sprzedaży majątku Powiatu Tarnogórskiego)

Rachunek wydatków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

mBank S.A. 27 1140 1078 0000 4055 5300 1055

Rachunek „Skarb Państwa”

mBank S.A. 03 1140 1078 0000 4055 5300 1002
(wpłaty m.in. z tytułu: udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa, tj. opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego, najmu i bezumownego korzystania z nieruchomości)

Rachunek „kaucje i wadia”

mBank S.A. 62 1140 1078 0000 4055 5300 1007

Rachunek „opłaty skarbowe”

mBank S.A. 70 1140 1078 0000 4055 5300 1057
(opłata skarbowa na powyższy rachunek może być uiszczana przez interesantów z tytułu dokonywanych na ich rzecz czynności urzędowych przez wszystkie wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach)

Rachunek „geodezja”

mBank S.A. 46 1140 1078 0000 4055 5300 1004
(wpłaty m.in. z tytułu: opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne)

Call Now ButtonZadzwoń teraz