Konta bankowe

Konta bankowe obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku

Rachunek dochodów Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Santander Bank Polska S.A. 28 1090 1186 0000 0001 4370 1637
(wpłaty m.in. z tytułu: opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie karty wędkarskiej, najmu i dzierżawy majątku Powiatu Tarnogórskiego, sprzedaży majątku Powiatu Tarnogórskiego)

Rachunek wydatków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Santander Bank Polska S.A. 98 1090 1186 0000 0001 4370 1638

Rachunek opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę oraz przekształcenie gruntów Skarbu Państwa

Santander Bank Polska S.A. 36 1090 1186 0000 0001 4370 1590
(wpłaty m.in. z tytułu: udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa, tj. opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego, najmu i bezumownego korzystania z nieruchomości)

Rachunek „kaucje i wadia”

Santander Bank Polska S.A. 57 1090 1186 0000 0001 4370 1600

Rachunek „opłaty skarbowe”

Santander Bank Polska S.A. 17 1090 1186 0000 0001 4370 1641
(opłata skarbowa na powyższy rachunek może być uiszczana przez interesantów z tytułu dokonywanych na ich rzecz czynności urzędowych przez wszystkie wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach)

Rachunek „geodezja”

Santander Bank Polska S.A. 52 1090 1186 0000 0001 4370 1593
(wpłaty m.in. z tytułu: opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne)

Rachunek budżetu Powiatu Tarnogórskiego

Santander Bank Polska S.A. 20 1090 1186 0000 0001 4370 1587
(wpłaty m.in. z tytułu: subwencji, dotacji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pomocy finansowej otrzymywanej z innych jednostek samorządu terytorialnego)

 

Call Now ButtonZadzwoń teraz