Dostęp online do usługi tłumacza dla osób z dysfunkcjami słuchu w Starostwie

Data publikacji: 5 kwietnia 2023
UE_EFS_rgb

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach zapewnia komunikację przy wsparciu tłumacza języka migowego online. Połączenie z tłumaczem języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy jest możliwe w dni robocze w następujących godzinach pracy urzędu:
1) 8:00 – 15:00 (poniedziałek, środa, czwartek),
2) 8:00 – 17:00 (wtorek),
3) 8:00 – 14:00 (piątek).
Skorzystanie z usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w następujący sposób:
1) w sprawach załatwianych w głównej siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, poprzez zgłoszenie się ze sprawą do urzędu bez wcześniejszego umawiania się na wizytę; pracownik Kancelarii Ogólnej wskaże stanowisko z dostępem do usługi,
2) w sprawach załatwianych w filiach Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, w budynkach przy ul. Sienkiewicza 16 i Mickiewicza 41, poprzez zgłoszenie z jednodniowym wyprzedzeniem potrzeby skorzystania z tłumacza. Zgłoszenie można przesłać drogą elektroniczną na e-mail: kancelaria@tgpowiat.pl lub telefonicznie: 32 381 37 11.

Pracownik Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (za pośrednictwem laptopa z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
Usługa realizowana jest w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Tarnogórski bez barier” finansowanego z grantu w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, realizowanym w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadzwoń teraz