Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działek gruntu położonych w Łubiu przy ul. Długiej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Łubiu przy ul. Długiej, dla których w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00062869/0, obejmujących:

1.Działkę gruntu nr 428/96 o powierzchni 3 201m2, oznaczoną w części 3 072m2 jako Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oraz części 129 m2 jako Bi – inne tereny zabudowane;

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w Nakle Śl. przy ul. Parkowej 2/2

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza przetarg ustny ograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w Nakle Śl. przy ul. Parkowej 2/2, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu - w załączniku.

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w Nakle Śl. przy ul. Parkowej 3/4

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza przetarg ustny ograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w Nakle Śl. przy ul. Parkowej 3/4, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu - w załączniku.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w Tarnowskich Górach oznaczoną jako działka nr 1418/135 karta mapy 2 obręb Lasowice.

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 29

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul.Mickiewicza 29 (jednostka ewidencyjna: Tarnowskie Góry, obręb: Tarnowskie Góry, karta mapy: 1), obejmującej działkę gruntu nr 5661/88 o powierzchni 0,3925 ha, oznaczoną w całości jako Bi – inne tereny zabudowane, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00053397/4, zabudowaną nieużytkowanym budynkiem 4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym o całkowitej powierzchni wy

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu (lokal mieszkalny)

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu, obejmujący lokal mieszkalny nr 4, położony w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej 3.
Dokument opublikowany w formacie pdf stanowi załącznik do niniejszej treści.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu (lokal mieszkalny)

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu, obejmujący lokal mieszkalny nr 2, położony w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej 2.
Dokument opublikowany w formacie pdf i stanowi załącznik do niniejszej treści.

Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż działek gruntu położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza czwarty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej (jednostka ewidencyjna: Tarnowskie Góry, obręb: Strzybnica, karta mapy: 1 Ryb) stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, obejmujących:
1) działkę gruntu nr 529/19 o pow. 0,0844 ha, oznaczoną jako Lz i ŁV, zapisaną w księdze wieczystej GL1T/00039126/0 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach;

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek gruntu położonych w Łubiu przy ul. Długiej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Łubiu przy ul. Długiej, dla których w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00062869/0, obejmujących:

1. Działkę gruntu nr 428/96 o powierzchni 3 201 m2, oznaczoną w części 3 072 m2 jako Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oraz części 129 m2 jako Bi – inne tereny zabudowane;

BIP
kolejka
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen