Miejsca w szkołach

Data publikacji: 15 czerwca 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

1505 miejsc w klasach pierwszych przygotowały dla absolwentów gimnazjów szkoły nadzorowane przez Powiat Tarnogórski w roku szkolnym 2012/2013. W sumie w szkołach otwarte zostaną 52 oddziały klas pierwszych, w tym: 17 w liceach ogólnokształcących, 1 w liceum plastycznym, 22 w technikach oraz 12 w zasadniczych szkołach zawodowych. Rekrutacja, z wyjątkiem Liceum Plastycznego, odbywa się w sposób elektroniczny.

1505 miejsc w klasach pierwszych przygotowały dla absolwentów gimnazjów szkoły nadzorowane przez Powiat Tarnogórski w roku szkolnym 2012/2013. W sumie w szkołach otwarte zostaną 52 oddziały klas pierwszych, w tym: 17 w liceach ogólnokształcących, 1 w liceum plastycznym, 22 w technikach oraz 12 w zasadniczych szkołach zawodowych. Rekrutacja, z wyjątkiem Liceum Plastycznego, odbywa się w sposób elektroniczny. Informacje o oddziałach klas pierwszych jak i formularz logowania dostępny jest pod adresem: http://slaskie.edu.com.pl Zarówno dla uczniów pragnących uczyć się w technikum, jak i w szkołach zawodowych, przygotowano szeroki wachlarz możliwości. Do oferty kształcenia wprowadzono też nowe zawody takie jak: technik gazownictwa oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Z kolei w prowadzonych przez Powiat Tarnogórski szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych otwartych zostanie 13 oddziałów klas pierwszych, co oznacza 490 miejsc dla uczniów. Powyższe szkoły funkcjonują w ramach Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej – Curie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego. Oferują naukę między innymi w takich zawodach: terapeuta zajęciowy, technik masażysta, technik farmaceutyczny, opiekunka dziecięca i technik usług kosmetycznych, opiekun w domu pomocy społecznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rachunkowości, technik eksploatacji portów i terminali, czy asystent osoby niepełnosprawnej.

Zadzwoń teraz