28 czerwca – Sesja Rady Powiatu

Data publikacji: 27 czerwca 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Najbliższa sesja Rady Powiatu odbędzie się w czwartek 28 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5. Godzina rozpoczęcia: 10.00. W proponowanym porządku obrad znalazły się m.in.: przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2011 Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B.

Najbliższa sesja Rady Powiatu odbędzie się w czwartek 28 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5. Godzina rozpoczęcia: 10.00. W proponowanym porządku obrad znalazły się m.in.: przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2011 Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w likwidacji w Tarnowskich Górach, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011, wybór członka Zarządu Powiatu, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2011 roku, podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań w celu zmiany przebiegu połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji, podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego, podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryk Jordana w Tarnowskich Górach z siedzibą w Kaletach.

PROGRAM OBRAD

Call Now ButtonZadzwoń teraz