Projekt CKŚ

Data publikacji: 8 sierpnia 2012

Celem projektu jest utworzenie „Centrum Kultury Śląskiej na bazie Pałacu Donnersmarcków w Nakle Śląskim. Centrum będzie pełnić funkcje kulturalne w odniesieniu do Powiatu i całego regionu. Ma stanowić bazę kulturalną dla zadań w sferze kultury i wychowania. Ma także stanowić o atrakcyjności walorów turystycznych Powiatu jako przykład architektury rezydencjonalnej znajdującej się w naszym Regionie w ramach zespołu pałaców i zamków Świerklaniec – Rybna –Brynek – Kamieniec –Szałsza – Stare Tarnowice.


Celem projektu jest utworzenie „Centrum Kultury Śląskiej na bazie Pałacu Donnersmarcków w Nakle Śląskim. Centrum będzie pełnić funkcje kulturalne w odniesieniu do Powiatu i całego regionu. Ma stanowić bazę kulturalną dla zadań w sferze kultury i wychowania. Ma także stanowić o atrakcyjności walorów turystycznych Powiatu jako przykład architektury rezydencjonalnej znajdującej się w naszym Regionie w ramach zespołu pałaców i zamków Świerklaniec – Rybna –Brynek – Kamieniec –Szałsza – Stare Tarnowice.

Projekt zakłada utworzenie bazy dla działań kulturalnych, obejmujących zagadnienia z zakresu kultywowania kultury regionalnej Śląska. W strukturze Centrum planuje się prowadzenie działalności muzealnej, animacji kulturalnej, galerii sztuki oraz bazę konferencyjną. Zasadniczą część Centrum stanowić będą zadania edukacji regionalnej, prowadzone metodami warsztatowymi. Służyć temu mają ekspozycje związane z twórczością plastyczną, piśmienniczą, muzyczną, rękodzielniczą, rzemieślniczą mieszkańców Śląska. Działalność wystawiennicza obejmie część parterową obiektu. Piętro budynku ma zostać zaadaptowane na sale warsztatów kulturalnych.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

Przebudowa budynku pałacu (część piwnic, parter i I piętro) wraz z infrastrukturą techniczną
Przebudowa budynku zamku wraz z infrastrukturą techniczną obejmuje w szczególności:

 1. przebudowę budynku zamku w kondygnacji parteru i I piętra wraz ze zmianą sposobu użytkowania z powierzchni zamkowych na wystawiennicze, muzealne i kulturalne, z podziałem na części:
  • część A – funkcja wystawiennicza (parter, zachodnie skrzydło zamku),
  • część B – funkcja warsztatów kulturalnych z zapleczem sanitarnym dla części A i B (I piętro, skrzydło zachodnie oraz główna paradna klatka schodowa wiodąca od kondygnacji piwnicznej do poddasza i winda osobowa),
  • część C – funkcja muzealna – (parter i I piętro w skrzydle wschodnim)
  • część D – budowa pomieszczeń technicznych wentylatorni na strychu.

  Obecnie trwają prace remontowe, których zakończenie zaplanowano na czwarty kwartał bieżącego roku. Uroczyste otwarcie Centrum Kultury Śląskiej planowane jest na pierwszy kwartał 2013 roku.

  „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 oraz środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

  „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

  Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Zadzwoń teraz