Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Artystyczno – Projektowych

Data publikacji: 15 października 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Przestrzeń mojego miasta rodzinnego – „My Home Town S.P.A.C.E” to tytuł projektu w ramach programu Comenius – Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół, który w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęła jedyna w powiecie szkoła artystyczna – Zespół Szkół Artystyczno – Projektowych. Plastycy nawiązali współpracę z trzema średnimi szkołami artystycznymi z Włoch, Hiszpanii i Turcji – koordynatorem całego projektu jest liceum artystyczne z Włoch. Szkolnym koordynatorem projektu Comenius w Plastyku jest Danuta Herman – nauczycielka języka angielskiego.

Przestrzeń mojego miasta rodzinnego – „My Home Town S.P.A.C.E” to tytuł projektu w ramach programu Comenius – Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół, który w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęła jedyna w powiecie szkoła artystyczna – Zespół Szkół Artystyczno – Projektowych. Plastycy nawiązali współpracę z trzema średnimi szkołami artystycznymi z Włoch, Hiszpanii i Turcji – koordynatorem całego projektu jest liceum artystyczne z Włoch. Szkolnym koordynatorem projektu Comenius w Plastyku jest Danuta Herman – nauczycielka języka angielskiego. Dwuletnia praca w projekcie zakłada poszukiwanie korzeni wybranego przez daną szkołę ciekawego miejsca w mieście, rozwijanie kreatywności i pasji w celu odkrywania dziedzictwa kulturowego Europy oraz rozbudzanie zainteresowań kulturą lokalną małej ojczyzny. Uczniowie będą mieli okazję poszerzyć wiedzę historyczną, rozwijać swoją przedsiębiorczość, znajdować podobieństwa pomiędzy krajami partnerskimi oraz tworzyć dzieła sztuki, prace projektowe i rękodzieło. Poprzez odkrywanie talentów i pasji uczniów oraz umożliwienie dzielenia się nimi z rówieśnikami z krajów partnerskich w czasie wizyt zagranicznych, wzmacniany będzie europejski wymiar edukacji i rozwijana współpraca międzynarodowa.
W czasie trwania programu Comenius od września 2012 do czerwca 2014 odbędą się spotkania partnerskie z udziałem uczniów i nauczycieli w każdej ze szkół biorących udział w projekcie. Pierwsze spotkanie nauczycieli uczestniczących w projekcie Comenius odbyło się w Tarnowskich Górach w dniach 25 – 27 września 2012 roku. Plastycy gościli nauczycieli – koordynatorów ze współpracujących z nimi partnerskich szkół artystycznych z Włoch, Hiszpanii i Turcji. Uczestnikami spotkania byli nauczyciele liceum plastycznego z włoskiego Pesaro, z hiszpańskiej szkoły z Ciudad Real i z tureckiego miasta Osmaniye. Trzydniowa wizyta w naszym mieście i szkole poświęcona była przede wszystkim problemom roboczym, omówieniu zasad partnerstwa w projekcie. Goście zwiedzili szkołę, mieli okazję obserwować m.in. lekcje malarstwa, rzeźby, projektowania i zajęcia praktyczne w pracowniach odzieżowych. Ocenili bardzo wysoko talenty uczniów tarnogórskiej szkoły artystycznej, wysoki poziom ich prac i niepowtarzalny wystrój szkoły. Goście w ramach autoprezentacji przedstawili swoje placówki, dzięki czemu wiemy jak funkcjonują podobne szkoły kształcenia artystycznego za granicą – we Włoszech, Turcji i Hiszpanii. Pomimo dzielących nas różnic kulturowych z pewnością wszystkich łączy chęć przekazywania wiedzy uczniom w sposób odbiegający od tradycyjnego uczenia. Uczeń sam poszukuje i realizuje, pod okiem nauczyciela – mentora, własne pasje i talenty, ma możliwość kreatywnego rozwijania swoich umiejętności i osiągania ambitnych celów zgodnie z założeniami projektu. Program Comenius – „Uczenie się przez całe życie”, bezsprzecznie wzbogaca doświadczenia naukowe a także społeczne i kulturowe ucznia, dając możliwość podróżowania do innych krajów partnerskich, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. Bez wątpienia współpraca w międzynarodowym programie Comenius tarnogórskiego Zespołu Szkół Artystyczno – Projektowych – szkoły , w której młodzież uczy się projektowania i dekorowania wnętrz, cyfrowych technik graficznych, czy projektowania odzieży, ze szkołami artystycznymi z Włoch, Hiszpanii i Turcji , promuje szkolnictwo prowadzone przez Powiat Tarnogórski w całej Europie.

Danuta Herman, szkolny koordynator projektu Comenius
Stanisława Szymczyk

Zadzwoń teraz