Obradowała Komisja ds. Bezpieczeństwa

Data publikacji: 25 lutego 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W czwartek 21 lutego obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, działająca przy Staroście Tarnogórskim. W porządku obrad znalazły się m.in. punkty dotyczące opiniowania sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2012 rok oraz opiniowanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego za rok poprzedni. Ważnym punktem posiedzenia Komisji było zagadnienie ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie.

W czwartek 21 lutego obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, działająca przy Staroście Tarnogórskim. W porządku obrad znalazły się m.in. punkty dotyczące opiniowania sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2012 rok oraz opiniowanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego za rok poprzedni. Ważnym punktem posiedzenia Komisji było zagadnienie ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie. W osiągnięciu tego celu ma pomóc realizacja Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie, opracowanie i realizacja powiatowego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Przestępstw i Przemocy, a także powołanie i prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej.

Call Now ButtonZadzwoń teraz