Oprysk chemiczny w Krupskim Młynie

Data publikacji: 10 maja 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Nadleśnictwo Zawadzkie informuje, że w połowie maja br. planowany jest zabieg chemicznego zwalczania osnui gwiaździstej w drzewostanach leśnictwa Krupski Młyn i Zarzecze. Oprysk zostanie wykonany samolotem na polu o powierzchni 124 ha z zastosowaniem preparatu Mospilan 20 SP w dawce 0,4 kg/ha, zmieszanego z adiuwantem Ikar 95 EC 1 litr/ha oraz 2 litry/ha wody. Okres karencji runa leśnego to 14 dni.


Nadleśnictwo Zawadzkie informuje, że w połowie maja br. planowany jest zabieg chemicznego zwalczania osnui gwiaździstej w drzewostanach leśnictwa Krupski Młyn i Zarzecze. Oprysk zostanie wykonany samolotem na polu o powierzchni 124 ha z zastosowaniem preparatu Mospilan 20 SP w dawce 0,4 kg/ha, zmieszanego z adiuwantem Ikar 95 EC 1 litr/ha oraz 2 litry/ha wody. Okres karencji runa leśnego to 14 dni.

Powierzchnia objęta zabiegiem oznakowana zostanie tablicami ostrzegawczymi. Mieszkańcy gminy sąsiadującej z opryskiwanymi lasami zostaną powiadomieni o okresie obowiązywania zakazu wstępu do lasu oraz lokalizacji drzewostanów poddanych zabiegom chemicznym.

Zadzwoń teraz