II Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Data publikacji: 23 maja 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

3 czerwca br. w Katowicach odbędzie się konferencja pt. „II Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Efektywne wdrażanie CSR w regionach europejskich”, organizowana przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli oraz Radę do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

3 czerwca br. w Katowicach odbędzie się konferencja pt. „II Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Efektywne wdrażanie CSR w regionach europejskich”, organizowana przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli oraz Radę do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
W spotkaniu wezmą udział eksperci europejscy, krajowi i regionalni. Program spotkania podzielono na trzy bloki tematyczne. CSR w prawie, dedykowany w szczególności ustawodawstwu unijnemu oraz międzynarodowym dyrektywom i standardom implementacji. W czasie spotkania głos zabiorą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Światowej Organizacji Pracy oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego.
Kolejna część spotkania poświęcona będzie rozwiązaniom regionalnym dotyczącym CSR prezentowanym przez Ministerstwo Gospodarki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Radę do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Przedstawicielstwo Kraju Basków w Brukseli.
Konferencję zakończą prezentacje dotyczące praktycznego wymiaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Głos zabiorą reprezentanci Europejskiej Koalicji na rzecz Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej Przedsiębiorstw (ECCJ), Europejskiego Stowarzyszenia Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
Więcej informacji TUTAJ

Zadzwoń teraz