150 tysięcy do rozdysponowania w konkursach

Data publikacji: 22 stycznia 2014

Zarząd Powiatu zaprasza do składania ofert w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu a także w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Termin składania ofert w przypadku każdego z konkursów upływa 14 lutego 2014 roku.

Zarząd Powiatu zaprasza do składania ofert w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu a także w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Termin składania ofert w przypadku każdego z konkursów upływa 14 lutego 2014 roku. Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono łącznie kwotę 120 tysięcy złotych, natomiast na zadania z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 30 tysięcy złotych. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Strategii, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, pok. 102, tel. 32 381 87 52.

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty znaleźć można w zakładce organizacje pozarządowe oraz pod następującymi linkami:

konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Call Now ButtonZadzwoń teraz