O drodze do Mikołeski

Data publikacji: 29 stycznia 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

We wtorek 28 stycznia odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu z sołtys Mikołeski Ludmiłą Batkowską, w trakcie którego dyskutowano na temat fatalnego stanu drogi Boruszowice-Mikołeska. Do kompleksowego remontu drogi, doprowadzenia do parametrów drogi powiatowej niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej, której koszt szacuje się na ok. 150 tys. zł, a sama inwestycja to koszt około 40 mln zł. Częściowe „podratowanie” drogi , to wydatek 2 mln zł.

We wtorek 28 stycznia odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu z sołtys Mikołeski Ludmiłą Batkowską, w trakcie którego dyskutowano na temat fatalnego stanu drogi Boruszowice-Mikołeska. Do kompleksowego remontu drogi, doprowadzenia do parametrów drogi powiatowej niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej, której koszt szacuje się na ok. 150 tys. zł, a sama inwestycja to koszt około 40 mln zł. Częściowe „podratowanie” drogi , to wydatek 2 mln zł. Wobec trudnej sytuacji finansowej powiatu, która nie pozwala obecnie na taką inwestycję Zarząd Powiatu zaproponował, aby przesunąć na 2015 rok sporządzenie niezbędnej dokumentacji, a obecnie wykonać nakładkę na drodze, która znacznie zwiększy bezpieczeństwo poruszających się nią pojazdów. Środki na ten cel władze powiatu planują wygospodarować z trzech źródeł: z ewentualnych oszczędności pozostałych z zimowego utrzymania dróg, przewartościowania pozostałych inwestycji w powiecie oraz z konsolidacji kredytów powiatu, co pozwoliłoby na uwolnienie wolnych środków finansowych.

Zadzwoń teraz