Konsultacje projektu uchwały

Data publikacji: 15 września 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015.
Konsultacje mają formę zamieszczenia projektu uchwały na stronie internatowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach celem wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie do dnia 19 września 2014 roku do Wydziału Strategii, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul.Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry lub na adres promocja@tarnogorski.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz