„Polska pomoc rozwojowa 2015”

Data publikacji: 16 października 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs: „Polska pomoc rozwojowa 2015”, którego celem jest realizacja działań rozwojowych, odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2015″, odnoszących się do krajów/regionów i priorytetów oraz celów działań objętych ww. dokumentem, zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne.

Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs: „Polska pomoc rozwojowa 2015”, którego celem jest realizacja działań rozwojowych, odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2015″, odnoszących się do krajów/regionów i priorytetów oraz celów działań objętych ww. dokumentem, zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne.

Zasady przyznawania dofinansowania projektów:
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__polska_pomoc_rozwojowa_2015_;jsessionid=D27A0406B186634916E93FA58249428F.cmsap2p

Call Now ButtonZadzwoń teraz