BIP

Władze powiatu i poseł zabiegają o budowę obwodnicy

Data publikacji: 21 stycznia 2015

„Budowa Obwodnicy Tarnowskich Gór” to zadanie, które znalazło się na trzecim miejscu listy rezerwowej Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Władze Powiatu wspólnie z posłem Tomaszem Głogowskim zabiegają o to, by powyższe przedsięwzięcie przeniesione zostało na listę podstawową wraz z uzupełnioną nazwą – „Budowa obwodnicy Tarnowskich Gór do węzła autostrady A1 Piekary Śląskie”.

„Budowa Obwodnicy Tarnowskich Gór” to zadanie, które znalazło się na trzecim miejscu listy rezerwowej Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Władze Powiatu wspólnie z posłem Tomaszem Głogowskim zabiegają o to, by powyższe przedsięwzięcie przeniesione zostało na listę podstawową wraz z uzupełnioną nazwą – „Budowa obwodnicy Tarnowskich Gór do węzła autostrady A1 Piekary Śląskie”. W odpowiedzi na ogłoszone przez ministerstwo konsultacje publiczne, dotyczące programu, Starostwo Powiatowe wyśle formularz zawierający powyższe wnioski wraz z uzasadnieniem, zatwierdzony dziś przez Zarząd Powiatu.

Już sam fakt, że powyższa inwestycja znalazła się w programie to krok w dobrym kierunku. Podkreślić należy, że stało się to dzięki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która bardzo starannie przygotowała wniosek. Jako że w dokumencie nie ma zbyt wielu przedsięwzięć z województwa śląskiego, są w mojej ocenie duże szanse na przeniesienie tej inwestycji z listy rezerwowej na podstawową – mówi poseł Tomasz Głogowski.

„Obwodnica Tarnowskich Gór ma przenieść ruch tranzytowy odbywający się dzisiaj DK11 poza obszary zabudowane. Drogą tą kierowana jest na Śląsk bardzo duża część ruchu z terenu województwa Wielkopolskiego, Małopolskiego i Opolskiego. DK 11 została w ostatnich latach zmodernizowana na przebiegu poza Powiatem Tarnogórskim, co zwiększyło jej atrakcyjność dla przewoźników. Obecnie na terenie Powiatu Tarnogórskiego cały ten ruch kierowany jest na drogi krajowe i wojewódzkie, które nie są w stanie przenieść takiego obciążenia. Stąd konieczność pilnej budowy, tj. przeniesienie zadania do listy podstawowej. Jednocześnie ze względu na dalszy przebieg tego połączenia na terenie Powiatu Tarnogórskiego i Piekar Śląskich konieczne jest wprowadzenie ruchu do węzła autostrady A1 w Piekarach Śląskich. Połączenie to w sposób naturalny będzie przedłużeniem wnioskowanej obwodnicy Tarnowskich Gór. Dzisiaj na tym odcinku ruch przebiega drogami krajowymi i wojewódzkimi przez gęstą zabudowę mieszkaniową bez możliwości poprawy parametrów tych dróg. Dotyczy to szczególnie miejscowości Tarnowskie Góry, Bobrowniki Śląskie, Nakło Śląskie, Orzech, Radzionków, Sucha Góra w gminach Tarnowskie Góry, Świerklaniec, Radzionków i Bytom. Przykładowo ruch kierowany jest przez sam środek miejscowości Orzech w Gminie Świerklaniec z niewielkim rondem, niedostosowanym do obsługiwanego wzmożonego ruchu. W miejscowości Nakło Śląskie ruch przebiega również w gęstej zabudowie mieszkaniowej, bez możliwości poprawy parametrów drogi. Podobna sytuacja występuje na samej DK 11, na odcinku biegnącym przez Strzybnicę i Bobrowniki, dzielnice Tarnowskich Gór. Droga przebiega przez gęstą zabudowę mieszkaniową, bez możliwości przebudowy jej głównych parametrów” – napisano w uzasadnieniu do wniosków zawartych w formularzu konsultacyjnym.

Call Now ButtonZadzwoń teraz