BIP

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Nakle Śląskim przy ul. Cmentarnej

Data publikacji: 2 lutego 2015

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje: na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl, na okres od 3 lutego 2015 roku do 24 lutego 2015 roku, wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Nakle Śląskim przy ul. Cmentarnej, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 337/1 o pow.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje: na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl, na okres od 3 lutego 2015 roku do 24 lutego 2015 roku, wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Nakle Śląskim przy ul. Cmentarnej, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 337/1 o pow. 1,1339 ha oznaczoną w całości jako Ps IV – pastwiska trwale, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00058530/4.
Pełna treść wykazu znajduje się w załączniku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz