Pierwsza sesja Rady Powiatu w 2015 roku

Data publikacji: 18 lutego 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Pierwsza sesja Rady Powiatu w nowym roku odbyła się 17 lutego. Porządek obrad przewidywał zaprzysiężenie nowych radnych którzy przyjęli swoje mandaty w tym dniu.

Rada większością głosów przyjęła przygotowany przez zarząd projekt uchwały w sprawie Programu postępowania naprawczego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2017.

Rada wyraziła również swoje stanowisko dotyczące poparcia Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 uwzględniające budowę obwodnicy Tarnowskich Gór.

.
.

Pierwsza sesja Rady Powiatu w nowym roku odbyła się 17 lutego. Porządek obrad przewidywał zaprzysiężenie nowych radnych którzy przyjęli swoje mandaty w tym dniu.

Rada większością głosów przyjęła przygotowany przez zarząd projekt uchwały w sprawie Programu postępowania naprawczego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2017.

Rada wyraziła również swoje stanowisko dotyczące poparcia Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 uwzględniające budowę obwodnicy Tarnowskich Gór.

.
.
Na sesji głos zabrał również Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach który poinformował radnych o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

Radni wybrali ze swojego grona dwóch nieetatowych członków Zarządu Powiatu Gustawa Jochlika i Sławomira Wilka.

Call Now ButtonZadzwoń teraz