Powiatowa inauguracja roku szkolnego

Data publikacji: 1 września 2015

– Każdy przecież początek, to tylko ciąg dalszy – tymi słowami znakomitej polskiej poetki Wisławy Szymborskiej przywitał dziś starosta tarnogórski Józef Burdziak uczniów, nauczycieli, rodziców, dyrektorów placówek oświatowych i zaproszonych gości na uroczystej powiatowej inauguracji roku szkolnego 2015/2016. – Życzę wszystkim u progu nowego roku szkolnego dużo wytrwałości, cierpliwości, wiary we własne możliwości, entuzjazmu i energii, która pozwoli Wam twórczo pracować i odnosić kolejne sukcesy zarówno naukowe jak i wychowawcze – powiedział.


– Każdy przecież początek, to tylko ciąg dalszy – tymi słowami znakomitej polskiej poetki Wisławy Szymborskiej przywitał dziś starosta tarnogórski Józef Burdziak uczniów, nauczycieli, rodziców, dyrektorów placówek oświatowych i zaproszonych gości na uroczystej powiatowej inauguracji roku szkolnego 2015/2016. – Życzę wszystkim u progu nowego roku szkolnego dużo wytrwałości, cierpliwości, wiary we własne możliwości, entuzjazmu i energii, która pozwoli Wam twórczo pracować i odnosić kolejne sukcesy zarówno naukowe jak i wychowawcze – powiedział.

W roku szkolnym 2015/2016 naukę w szkołach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski podjęło ponad 5 tys. uczniów, w tym do klas pierwszych zakwalifikowało się 1222 uczniów. Najwięcej, bo 574 uczniów klas pierwszych będzie uczęszczało do techników, 466 do liceów ogólnokształcących, 154 do zasadniczych szkół zawodowych, a 28 do liceum plastycznego.
Podobnie jak w ubiegłych latach największym zainteresowaniem kandydatów do szkół zawodowych cieszył się zawód technika informatyka, technika hotelarstwa oraz technika żywienia i usług gastronomicznych.
Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie zapewniają szeroką i różnorodną ofertę edukacyjną zarówno młodzieży jak i dorosłym, którzy mogą podjąć naukę w szkołach publicznych w systemie wieczorowym i zaocznym. Od bieżącego roku szkolnego rozpoczynamy kształcenie w zawodzie technik ortopeda w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach.

Jedenastu nauczycieli odebrało dzisiaj z rąk starosty Burdziaka i wicestarosty Mariana Szukalskiego akty nadania tytułu nauczyciela mianowanego. Są to: Justyna Dziedzina (Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie), Barbara Kwas (Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach), Weronika Lis (Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach), Rafał Skrzypczyk (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach), Barbara Kędzia (Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach), Sylwia Magda (Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach), Daria Lazar-Rybczyńska (Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie), Joanna Wiechowska (Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach), Łukasz Wawrzykiewicz (Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach) oraz Agata Koptyńska-Małek (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach).

23 uczniów otrzymało Stypendia Powiatu Tarnogórskiego za bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, kulturalne lub zaangażowanie społeczne. Tegorocznymi stypendystami są: Anna Ciongwa, Małgorzata Kowalska, Aleksander Kiedos, Emilia Lisoń, Oliwia Tomys, Artur Bednarczyk, Sara Madeja, Patrycja Kapała, Jakub Boncol, Jarosław Nigiel, Izabela Kmiołek, Katarzyna Nowak, Mieszko Masłowski, Łukasz Liberda, Jakub Lizak, Patryk Pfeifer, Patrycja Nizio, Marta Wysypoł, Jakub Działach, Krystyna Suda, Katarzyna Król, Krzysztof Sołtysik i Julia Buchenfel.

Uroczystość inauguracji roku szkolnego odbyła się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Prowadziła ją dyrektor szkoły Aleksandra Dawid.
Władze samorządowe reprezentowali: przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel, wiceprzewodniczący Jarosław Czapla, starosta Józef Burdziak, wicestarosta Marian Szukalski, członek Zarządu Powiatu Sławomir Wilk, naczelnik Wydziału Edukacji Elżbieta Susek. Wśród zaproszonych gości znaleźli się poseł Tomasz Głogowski, Krystian Krzemiński – asystent pani Marii Pańczyk-Poździej, wicemarszałka Senatu, który przekazał staroście list gratulacyjny w jej imieniu. List gratulacyjny przysłała także Jadwiga Wiśniewska, posłanka do Parlamentu Europejskiego. Oświatową “Solidarność” reprezentowała przewodnicząca Barbara Panczocha.

Call Now ButtonZadzwoń teraz