Przedsiębiorco, nie czekaj aż przyjdzie kontrola!

Data publikacji: 5 stycznia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na prośbę Wydziału Ochrony Środowiska informujemy przedsiębiorców działających na terenie powiatu tarnogórskiego, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego organizuje dla nich bezpłatne szkolenia dotyczące elektronicznego przesyłania wykazów nt. opłat za korzystanie ze środowiska oraz sporządzania sprawozdań dotyczących opłaty produktowej, jak również zbiorczych zestawień danych o wytwarzanych odpadach.
Szkolenia te zaplanowano w następujących terminach i miejscach:
• 26 stycznia 2016 r. – Starostwo Powiatowe Myszków
• 28 stycznia 2016 r. – Starostwo Powiatowe Rybnik

Na prośbę Wydziału Ochrony Środowiska informujemy przedsiębiorców działających na terenie powiatu tarnogórskiego, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego organizuje dla nich bezpłatne szkolenia dotyczące elektronicznego przesyłania wykazów nt. opłat za korzystanie ze środowiska oraz sporządzania sprawozdań dotyczących opłaty produktowej, jak również zbiorczych zestawień danych o wytwarzanych odpadach.
Szkolenia te zaplanowano w następujących terminach i miejscach:
• 26 stycznia 2016 r. – Starostwo Powiatowe Myszków
• 28 stycznia 2016 r. – Starostwo Powiatowe Rybnik
• 2 lutego 2016 r. – Urząd Miasta w Żywcu
• 4 lutego 2016 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Szkolenia odbędą się w godz. 9.00-13.00.
Na szkoleniach zostanie omówiona funkcjonalność aplikacji „EkoPłatnik”, za pośrednictwem której podmiot korzystający ze środowiska może nieodpłatnie sporządzić wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. System ten pozwala i jednocześnie ułatwia wywiązywać się podmiotom z obowiązku prawnego określonego w art. 286 ustawy Prawo ochrony środowiska, a tym samym uniknąć sankcji finansowych określonych w ww. ustawie. Ponadto ułatwia prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w przedsiębiorstwie oraz umożliwia właściwe przygotowanie się do kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Urzędu Marszałkowskiego.
EkoPłatnik umożliwia:
• wyliczenie wysokości należnych opłat na podstawie wprowadzonych do systemu danych,
• wypełnienie wymaganych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnej opłaty,
• wydruk gotowych wykazów w celu przekazania ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
• przesłanie drogą elektroniczną wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
Obowiązek składania informacji dotyczy każdego przedsiębiorcy korzystającego ze środowiska. Opłata z tego tytułu ponoszona jest wyłącznie przez podmioty, których półroczna wysokość opłat przekracza 400 zł za półrocze (dotyczy okresów od II półrocza 2010 r. do II półrocza 2012 r. ) bądź 800 zł za rok (począwszy od 2013 r.)
Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać na adres: adittmann@slaskie.pl lub akowalska@slaskie.pl.

W załącznikach: ulotka informacyjna, program szkoleń i karta zgłószenia

Zadzwoń teraz