Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 29

Data publikacji: 26 kwietnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 29 (jednostka ewidencyjna: Tarnowskie Góry, obręb: Tarnowskie Góry, karta mapy: 1), obejmującej działkę gruntu nr 5661/88 o powierzchni 0,3925 ha, oznaczoną w całości jako Bi – inne tereny zabudowane, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00053397/4, zabudowaną nieużytkowanym budynkiem 4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym o całkowitej powierzchni wynoszącej 6 141,77 m2, w tym: 4 738,48 m2 powierzchnia 4 kondygnacji nadziemnych.

Cena wywoławcza 1 800 000 zł. Sprzedaż zabudowanej działki zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT.

Wadium w pieniądzu, w wysokości 90 000 zł lub w obligacjach Skarbu Państwa dopuszczonych do obrotu publicznego, o sumie nominałów 90 000 zł.

Trzeci przetarg odbędzie się w dniu 1 lipca 2016 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, w sali 306.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (032) 381-37-74 lub w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5, w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem, w godzinach pracy urzędu.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Zadzwoń teraz