Wielka Gala Konkursowa w „Chemiku”

Data publikacji: 12 kwietnia 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Wczoraj (11 kwietnia) w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich odbyła się gala wręczenia nagród w konkursach o zasięgu powiatowym i regionalnym organizowanych przez szkołę. Samorząd powiatowy reprezentowali: Adam Baron – członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego i Elżbieta Susek – naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego.
Gości przywitała Katarzyna Wojtal – dyrektor „Chemika”.
Nagrody uroczyście wręczono uczniom rywalizującym w następujących konkursach:


Wczoraj (11 kwietnia) w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich odbyła się gala wręczenia nagród w konkursach o zasięgu powiatowym i regionalnym organizowanych przez szkołę. Samorząd powiatowy reprezentowali: Adam Baron – członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego i Elżbieta Susek – naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego.
Gości przywitała Katarzyna Wojtal – dyrektor „Chemika”.
Nagrody uroczyście wręczono uczniom rywalizującym w następujących konkursach:

VII POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY

Celem konkursu jest kształtowanie postaw ekologicznych i promowanie ciekawych inicjatyw związanych z ekologią. W 2017 roku w konkursie udział wzięło 84 uczniów z Tarnowskich Gór, Kalet, Boronowa, Piekar Śląskich i Bytomia. Nagrody przyznano w kategoriach tematycznych:
1. Błękitny węgiel – ekologiczne paliwo stałe
I miejsce: Wiktoria Kot z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu, opiekun: mgr Agnieszka Felis-Koma
2. Produkcja protez i sprzętu ortopedycznego jako przejaw działania ekologicznego
I miejsce ex aequo: Bartosz Wojtal oraz Dawid Pająk z Publicznego Gimnazjum w Kaletach, opiekun: mgr Gabriela Świerc
Wyróżnienie: Sandra Kucharczyk z Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie, opiekun mgr Gabriela Świerc
3. Energetyka prosumencka wyrazem dbałości o środowisko
I miejsce ex aequo: Karolina Kozłowska z I Gimnazjum w Tarnowskich Górach, opiekun: mgr inż. Ewa Topolska-Sowa; Julia Mizerska z II Gimnazjum w Tarnowskich Górach, opiekun: mgr Bożena Skrodzka
4. Ekologia w encyklice papieskiej „Laudato si”
I miejsce: Marek Tylikowski z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu,opiekun: mgr Aneta Krawczyk
5. Zabytkowa Kopalnia Srebra wraz z tarnogórskimi podziemiami stara się o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – przekonaj turystę by odwiedził „miasto gwarków”
Wyróżnienie: Anna Kamińska z Gimnazjum w Brynku, opiekun: mgr Katarzyna Bąk
6. Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Gliwicach i jego znaczenie dla Powiatu Tarnogórskiego
Wyróżnienie: Faustyna Chmielewska z Gimnazjum w Brynku, opiekun mgr Katarzyna Bąk

II REGIONALNY KONKURS NAUKOWY „MOJE ODKRYCIE”

Konkurs adresowany jest do uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczniów bioracych udział w konkursie jest wykonanie prezentacji bądź nagranie filmu na jeden z tematów konkursowych.
1. Odkrycie naukowe w mojej kuchni
2. Odkrycie naukowe na moim biurku
3. Odkrycie naukowe na moim podwórku
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczo-naukowych młodzieży oraz zachęcanie do obserwowania i podziwiania piękna przyrody, rozwijania naukowych pasji i zainteresowań. Ponadto ma na celu motywować uczniów do poszerzenia swej wiedzy, poziomu umiejętności i stosowania wiedzy zdobytej podczas zajęć lekcyjnych.

Przyznano nagrody:
I miejsce: Maria Kozak, Zespół Szkół i Przedszkoli w Kaletach – Miotku, opiekun: mgr Gabriela Świerc
II miejsce: Zuzanna Skorupa, Gimnazjum nr 2 Pyskowice, opiekunowie: Ewa Uznańska, Alicja Gierlotka
III miejsce: Magdalena Smol, Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie, opiekun: mgr Gabriela Świerc
Wyróżnienie: Daniel Wójcik, Bartosz Armatys, Dawid Ochmański, AZS Piekary Śląskie, opiekun: Marzena Zarębska

XI POWIATOWY KONKURS CHEMICZNY

Celem konkursu jest promowanie uczenia się chemii. Konkurs składa się z części teoretycznej i praktycznej odbywającej się w laboratoriach „Chemika”.
Nagrody otrzymali:
I miejsce: Aleksandra Martyna i Tomasz Cwinarowicz z Gimnazjum nr 3 w Bytomiu, opiekun: mgr Izabela Kowalska-Jaunich.
II miejsce: Tomasz Brzeziak i Alan Walkarz z Gimnazjum nr 2 w Bytomiu, opiekun: mgr Elżbieta Kuchna
III miejsce ex aequo: Łukasz Turyński i Jakub Koch z Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, opiekun: mgr Adam Stępień
Daria Rost i Anna Kaszewicz z AZS w Piekarach Śląskich, opiekun: mgr Marzena Zarębska

Na zakończenie zebrani obejrzeli prezentację multimedialną Kathariny Dyllong – uczennicy III klasy Technikum Analitycznego, w której opowiedziała o swojej nagrodzie w Konkursie na Wzrost Kryształów organizowanym przez Uniwersytet Śląski, którą była wycieczka do Cern w dniach od 21 do 26 marca 2017. Uczennica podziękowała swojemu opiekunowi Danielowi Kamińskiemu – nauczycielowi przedmiotów zawodowych, wieloletniemu opiekunowi tego Konkursu.

Dziękujemy nauczycielom – organizatorom konkursów w „Chemiku”: Monice Franusik, Ewie Cornik, Beacie Wardulińskiej, Annie Golek, Danielowi Kamińskiemu i Beacie Kluge. Dziękujemy uczennicom klasy I Technikum ortopedycznego i II klasy III LO za oprawę muzyczną, konferansjerkom oraz ekipie technicznej i fotograficznej, a także Jarosławowi Wesołkowi – koordynatorowi Gali.

Zadzwoń teraz