V Powiatowy Konkurs Ekologiczny

Data publikacji: 26 kwietnia 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zachęcamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V Powiatowym Konkursie Ekologicznym, odbywającym się pod honorowym patronatem starosty tarnogórskiego Krystyny Kosmali.
Organizatorami konkursu są Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz Andrzej Pilot – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zachęcamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V Powiatowym Konkursie Ekologicznym, odbywającym się pod honorowym patronatem starosty tarnogórskiego Krystyny Kosmali.
Organizatorami konkursu są Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz Andrzej Pilot – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.

Tematy i formy prac konkursowych:
• dla klas VI: Elektryczny samochód lub Błękitny węgiel – pisemne opracowanie (egzemplarz pracy w maszynopisie do 20 stron czcionką Arial 14, można dodać opracowania graficzne)
• dla klas IV i V: Smog – zagrożeniem dla środowiska – film lub prezentacja (czas trwania filmu do 4 minut, maksymalna ilość slajdów w prezentacji – 15)
• dla klas I,II,III – Co i gdzie wyrzucić? – zasady segregacji odpadów – praca plastyczna (wykonana dowolną techniką).

Prace należy opisać, podając imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres szkoły, bibliografię (dotyczy kategorii 1 i 2). Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka. Dla finalistów przewidziane są nagrody-niespodzianki.

Kandydatów zgłasza nauczyciel – opiekun do dnia 15 maja 2017 (formularz zgłoszeniowy, zgoda rodziców oraz regulamin konkursu do pobrania na stronie: www.chemiktg.pl).

Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących do dnia 22 maja 2017. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 25 maja 2017. Termin uroczystości wręczenia nagród zostanie podany wraz z ogłoszeniem wyników.

Kontakt z organizatorami:
• Ewa Cornik, tel: 508 736 524, e-mail: ewacornik@poczta.onet.pl
• Beata Wardulińska, tel: 698448158, e-mail: beatakosik@interia.pl
• Jarosław Wesołek, tel: 694 071 833, e-mail: weskom2@wp.pl

Zadzwoń teraz