Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego

Data publikacji: 8 maja 2017
baner1

baner1

Priorytet: IV – Kultura
Działanie/poddziałanie: 3 – Promocja kultury
Całkowity koszt projektu: 504 769,72 zł
Kwota wnioskowana: 425 234,58 zł


baner1

Priorytet: IV – Kultura
Działanie/poddziałanie: 3 – Promocja kultury
Całkowity koszt projektu: 504 769,72 zł
Kwota wnioskowana: 425 234,58 zł

Przedmiotem projektu była organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych na terenie wszystkich gmin wchodzących w skład Powiatu Tarnogórskiego oraz opracowanie Strategii Rozwoju Kultury w Powiecie Tarnogórskim na lata 2010-2020. Celem organizacji cyklu imprez kulturalnych pod nazwą Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego było zbudowanie wizerunku kulturowego Powiatu Tarnogórskiego, aby podnieść rozpoznawalność oferty kulturalnej Powiatu Tarnogórskiego. Celem opracowania Strategii Rozwoju Kultury Powiatu Tarnogórskiego była dokładna analiza kulturowa Powiatu Tarnogórskiego, analiza SWOT oraz wyznaczenie priorytetów, celów strategicznych i kierunków działań dla rozwoju kultury, mających na celu bardziej efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego Powiatu Tarnogórskiego. Projekt został zrealizowany przez Powiat Tarnogórski pełniący rolę Lidera projektu w partnerstwie z 9 gminami tj. wszystkimi gminami wchodzącymi w skład powiatu.

Call Now ButtonZadzwoń teraz