Projekt „Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7”

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest modernizacja energetyczna budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Strzelców Bytomskich 7 w Tarnowskich Górach

Okres realizacji projektu 2014-07-02 – 2018-12-20

Wartość projektu: 1 775 741,81 zł, w tym środki unijne: 1 343 676,27 zł

Call Now ButtonZadzwoń teraz
Share This