Informacje o projekcie

Data publikacji: 10 maja 2017

Okres realizacji projektu 13.04.2015 – 30.11.2019

Wartość projektu określona we wniosku o dofinansowanie wynosi  2 219 558,27 zł, a wkład z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 1 886 624,56 zł. Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 2 366 903,94 zł.

Efekty realizacji projektu czyli 4 x 76,69%

W wyniku realizacji projektu nastąpi:
– redukcja emisji gazów cieplarnianych o 76,69%,
– redukcja zużycia energii pierwotnej o 76,69%,
– redukcja emisji pyłu PM10 o 76,69%
o 76,69%  podniesiona zostanie efektywność energetyczna.

Zadzwoń teraz