Informacja o realizacji inwestycji

Data publikacji: 28 czerwca 2017
baner2

Trwa realizacja projektu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
W wyremontowanym budynku będą miały siedzibę m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Punkt Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
W chwili obecnej prowadzone prace w obiekcie polegają na wykonaniu nowych instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, nowych schodów zewnętrznych do budynku, pokrycia dachowego, budowie szybu windowego, dobudowie wiatrołapu, zabudowie wewnętrznych elementów konstrukcyjnych. Wykonano konieczne wzmocnienia konstrukcji dachowej, nowe ścianki działowe oraz przeprowadzono prace rozbiórkowe, zlikwidowano stare elementy wykończeniowe, warstwy posadzkowe, kominy, zdemontowano stare instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne. Wykonano także rozbiórkę starego pokrycia dachowego oraz przewidzianych do likwidacji ścianek działowych.

Zadzwoń teraz