I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej

Data publikacji: 17 maja 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej
ul. Opolska 28,
42-600 Tarnowskie Góry
tel.: 32 285 28 45
http:// www.sempa.pl
e-mail: sekretariat@sempa.pl

Film promocyjny szkoły

Rys historyczny


I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej
ul. Opolska 28,
42-600 Tarnowskie Góry
tel.: 32 285 28 45
http:// www.sempa.pl
e-mail: sekretariat@sempa.pl

Film promocyjny szkoły

Rys historyczny

I LO im. S. Sempołowskiej jest najstarszą szkołą działającą w Powiecie Tarnogórskim. Początki tarnogórskiej szkoły średniej dla dziewcząt sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zalążkiem szkoły była, założona przez Marie Stahn w 1860r., Wyższa Szkoła Symultanna dla dziewcząt bez pensjonatu. Była to szkoła prywatna, której celem było kształcenie młodzieży żeńskiej. W 1902 r. w 8 klasach uczyło się 200 dziewczyn. W dorosłym życiu najczęściej służyły jako guwernantki dzieci szlacheckich. Na jej bazie w roku szkolnym 1907/1908 utworzona została Miejska Szkoła Żeńska, która realizowała program gimnazjów realnych. Nowy rozdział dziejów naszego liceum rozpoczął się po wejściu Tarnowskich Gór w skład niepodległego państwa polskiego. W rejestrze polskiego szkolnictwa średniego pod numerem 876 widnieje zapis informujący o istnieniu Wyższej Szkoły Żeńskiej im. Szymona Konarskiego w Tarnowskich Górach. W nowej szkole nauki pobierały uczennice z całego Górnego Śląska. W roku szkolnym 1925/26 siedzibę szkoły przeniesiono na ulicę Lubliniecką (dziś Opolska 28). Wraz z pozyskaniem nowego gmachu zmieniła się nazwa – Miejskie Gimnazjum Żeńskie w Tarnowskich Górach. W tym czasie naukę w szkole pobierało 137 uczennic, a grono pedagogiczne liczyło 8 osób. W 1927r. nadano szkole nową nazwę: Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. króla Jana III Sobieskiego w Tarnowskich Górach. Wraz ze zmianą nazwy rozpoczęto rozbudowę budynku po to, aby baza materialna nie stanowiła bariery w dalszym rozwoju szkoły. Po zakończeniu II wojny światowej, już w lutym 1945 ogłoszono zapisy do gimnazjum żeńskiego, na które odpowiedziało kilkaset dziewczyn. Szkoła nasza była jedną z pierwszych, które wznowiły działalność na śląsku. W tym samym roku władze oświatowe nadały szkole stopień licealny. Od 1 września 1964 r. szkoła funkcjonowała pod aktualną nazwą jako I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach. Zmiana nazwy wiązała się z nadaniem jej koedukacyjnego charakteru. Od tego momentu do dzisiaj kolejne pokolenia nauczycieli kształcą i wychowują uczniów w duchu poszanowania bogatej tradycji i historii szkoły.

Baza dydaktyczna:

• pracownię komputerową z 15 stanowiskami dla uczniów
• pracownię multimedialną
• salę gimnastyczną
• salę rekreacyjną do tenisa stołowego
• siłownię
• kawiarenkę szkolną „Fokus”
• bibliotekę szkolną
• 4 pracownie wyposażone w tablicę interaktywną
• 13 pracowni z projektorami multimedialnymi
• centrum multimedialne
• Wi-fi na terenie całej szkoły

Udział w programach:

• Młodzi głosują
• Młodzi obywatele
• „Ułatwiamy dostęp do wymiaru sprawiedliwości” – program realizowany ze środków EFS przez Ministerstwo Sprawiedliwości i zainteresowane szkoły
• Lekcje z ZUS
• Europejski Kodeks Walki z Rakiem
• EduCafe
• IT Szkoła

Współpraca z instytucjami:

• Starostwo Powiatowe
• Urząd Miasta Tarnowskie Góry
• Powiatowa Komenda Policji w Tarnowskich Górach
• Państwowa Straż Pożarna
• Powiatowy Urząd Pracy
• Powiatowa Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
• Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
• Rodzina Katyńska w Tarnowskich Górach
• Muzeum w Tarnowskich Górach
• Muzeum Śląskie w Katowicach
• Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach
• Świetlica „Anioła Stróża” dla dzieci przy parafii Matki Boskiej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach
• Zarząd Rejonowy PCK w Bytomiu
• Instytut Pamięci Narodowej
• Centrum Edukacji Obywatelskiej
• Amnesty International
• Politechnika Śląska
• Uniwersytet Śląski
• Wyższa Śląska Szkoła Zarządzania w Katowicach
• Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
• Państwowy Instytut Geologiczny w Sosnowcu
• Pałac Młodzieży w Katowicach
• Polskie Towarzystwo Geograficzne
• Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego
• Stowarzyszenie Akademia Edukacji Europejskiej
• Regionalne Centrum Informacji Europejskiej oraz Europe Direct w Katowicach
• Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
• Instytucja filmowa Silesia- Katowice
• Teatr Korez
• Narodowa Orkiestra Polskiego Radia
• Międzynarodowe Centrum Edukacji Teatralnej w Krakowie
• Inne szkoły Powiatu Tarnogórskiego

Koła, kluby i inne organizacje, które działają na terenie szkoły:

• Szkolny Klub Europejski
• Szkolne Koło PCK
• Powiatowa Reprezentacja Młodzieży
• Tarnogórskie Towarzystwo Edukacyjne
• Klub globtrotera

Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę:

• przedmiotowe
• językowe
• sportowe
• artystyczne
• gazetki szkolne

Ilość uczniów w roku szkolnym 2018/2019 – 519
Ilość zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 – 41

Szkoła zatrudnia:
• pedagoga
• pielęgniarkę

Osiągnięcia szkoły w latach 2014 – 2018:

Każdego roku uczniowie naszej szkoły otrzymują Stypendia Prezesa Rady Ministrów, Starosty Tarnogórskiego, a także nagrody TTE w kategoriach wybitny uczeń, artysta lub sportowiec, samarytanin. Absolwent z najwyższą średnią otrzymuje nagrodę Primus Inter Pares.

 Laureaci:
• Olimpiady Języka Francuskiego,
• Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Sejmie Wielkim i Konstytucji 3 maja,
• ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Meridian”,
• Konkursu Wiedzy o UE,
• III Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego „Polskie więźniarki w Ravensbrück”.
 Finaliści:
• Olimpiady Języka Angielskiego,
• Śląskiego Konkursu Matematycznego,
• Regionalnego konkursu Matematycznego „Rozkosze Łamania Głowy”,
• ogólnopolskiego konkursu: „Historia i kultura Żydów w Polsce”,
• Wojewódzkiego Konkursu „Henryk Sławik – ocalić od zapomnienia”,
• XVII Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu im. Wandy Dybalskiej 2017.
 Wyróżnienia:
• w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w III Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych w Łomży,
• 2 stopnia w X Ogólnopolskim Konkursie Fizyczno-Fotograficznym,
• w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik”,
• w polsko-ukraińskim konkursie matematycznym „Lwiątko” 2017,
• w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Piórem malowane” w kategorii proza 2017.
 I miejsce:
• w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
• w kategorii praca artystyczna w Wojewódzkim Konkursie „Solidarność na Górnym Śląsku”,
• w „Konkursie Wiedzy o Sejmie RP” pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu pani Małgorzaty Kidawy – Błońskiej,
• w konkursie organizowanym przez Hospicjum Królowej Polski w Tarnowskich Górach z okazji 20-lecia instytucji 2017,
• w IV edycji konkursu na recenzję książkową posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dr. Tomasza Głogowskiego 2017.
 II miejsce:
• w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim „Potęga Prasy”,
• w ogólnopolskim konkursie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia i Rzecznika Praw Obywatelskich na esej o najważniejszych prawach człowieka 2017,
• konkurs literacki ”Opowiadania tarnogórskie 2017”,
• w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu „Ratowanie zabytków naszej małej ojczyzny” 2017.
 III miejsce:
• w XIX Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych FORUM PISMAKÓW 2014 dla redakcji „Rabarbaru”,
• w VIII Wojewódzki Przegląd Pism Uczniowskich „SZPALTA 2014”,
• w ogólnopolskim konkursie na gazetkę szkolną o Henryku Mosingu dla „Rabarbaru” 2017
• w etapie wojewódzkim Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” 2017.

 Inne nagrody i wyróżnienia:
• Nagroda w Regionalnym Konkursie Filmowym dla Młodzieży „Video, ergo sum w Częstochowie,
• Uzyskanie maksymalnej ilości punktów na klasówce on-line w II edycji konkursu e learningowego zorganizowanego przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego w projekcie „Rekiny Przedsiębiorczości”,
• Finał Krajowy Licealiady w Tenisie Stołowym,
• Tenis Stołowy – I miejsce chłopców w zawodach wojewódzkich,
• Grand Prix Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej „Ciechocińskie impresje artystyczne” 2017.
 Zawody sportowe 2017:
• II miejsce w Licealjadzie Rejonowej w piłce ręcznej juniorek
• II miejsce w Licealjadzie Rejonowej Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej juniorek
• II miejsce w Licealjadzie Powiatowej w koszykówce juniorów
• II miejsce w Licealjadzie Powiatowej w siatkówce plażowej juniorów
• II miejsce w Biegu Sedlaczka Sedlaczka kategorii juniorów
• III miejsce w Licealjadzie Powiatowej w piłce siatkowej juniorów
• III miejsce w Licealjadzie Powiatowej w tenisie stołowym juniorek
• III miejsce w Licealjadzie Rejonowej w sztafetowych biegach przełajowych juniorek
• IV miejsce w Licealjadzie Wojewódzkiej w piłce siatkowej juniorek
• VIII miejsce w Licealjadzie Wojewódzkiej Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej juniorów
Jubileusze i uroczystości szkolne:
• Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
• Ślubowanie uczniów klas pierwszych
• Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
• Uroczystość z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
• Jasełka bożonarodzeniowe
• Jarmark Świąteczny
• Festiwale Nauki z „Piknikiem Naukowym”
• Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Szkoła przyznaje nagrody:
• Primus Inter Pares
• Wnioskuje o stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Starosty oraz „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”
• Wnioskuje o nagrodę fundowaną przez TTE dla wyróżniających się uczniów w kategoriach wybitny uczeń, artysta lub sportowiec, samarytanin

Dokumenty wymagane do rekrutacji – rekrutacja elektroniczna:

• Prawidłowo wypełnione podanie o przyjęcie do liceum (wydruk z programu do rekrutacji elektronicznej).
• Zaświadczenie lekarskie wraz z kartą szczepień ochronnych.
• Potwierdzona przez dyrektora gimnazjum kopia świadectwa ukończenia gimnazjum.
• Kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
• Kopie dokumentów dające pierwszeństwo przyjęcia do szkoły w przypadku uzyskania wyników równorzędnych przez kilka osób, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16.03.2017.
• Trzy zdjęcia o wymiarach 33 x 42 mmm opisane z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres).
• Dokumenty potwierdzające dodatkowe preferencje rekrutacyjne zawarte w art.150 ust.2 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14.12.2016 r. (szczegółowe informacje znajdują się na stronie szkoły, w zakładce kandydat).

Termin składania dokumentów – wg regulaminu naboru ogłoszonego przez Śląskiego Kuratora Oświaty

Call Now ButtonZadzwoń teraz