Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Data publikacji: 8 lipca 2019
baner_konsultacje_spoleczne

W załączniku publikujemy protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwał Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie:
1) Projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 11 z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2
2) Projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 11 w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2
3) Projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego wyłączenia Technikum nr 13 z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2
4) Projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego rozwiązania Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2

Zadzwoń teraz