W załączniku publikujemy protokół z konsultacji projektów uchwał Rady Powiatu Tarnogórskiego:
1. Projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Chemiczno- Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej- Curie w Tarnowskich Górach III Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26
2. Projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie likwidacji z Zespołu Szkół Chemiczno- Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej- Curie w Tarnowskich Górach III Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26
Call Now ButtonZadzwoń teraz