Zaprojektuj tarnogórski gadżet „Bądź bezpieczny na drodze”!

Data publikacji: 28 lutego 2020

Zapraszamy do udziału w konkursie na stworzenie koncepcyjnego projektu gadżetu, który przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach oraz w ciekawy sposób będzie promował Powiat Tarnogórski. Gadżet można zaprojektować dla jednej z dwóch grup docelowych dla młodzieży i dla dorosłych.  Na prace konkursowe czekamy do 31 marca 2020 roku. Autorzy zwycięskich koncepcji otrzymają nagrodę finansową w wysokości 1000 zł brutto (w każdej z dwóch kategorii).

Konkurs ma charakter otwarty –  jest skierowany zarówno do osób prywatnych grafików, artystów, uczniów i studentów kierunków artystycznych oraz związanych z projektowaniem, jak i do firm projektowych, agencji marketingowych, agencji zajmujących się designem, itp.

Nadesłane projekty powinny być  projektami autorskimi, muszą umożliwiać ich wdrożenie do produkcji masowej w oparciu o znane i dostępne technologie produkcyjne, a ich szacunkowa wartość jednostkowa produktu (gadżetu) zleconego przez Powiat do produkcji po rozstrzygnięciu konkursu nie powinna przekroczyć 20 złotych.

Projekty gadżetów wraz z załącznikami należy składać w kopercie z dopiskiem: Konkurs na projekt gadżetu promującego Powiat Tarnogórski pn. „Bądź bezpieczny na drodze” w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ul. Karłuszowiec 5 (parter, pokój nr 1), 42-600 Tarnowskie Góry w terminie do dnia 31 marca roku. W przypadku wysłania pracy pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa.

Projekty gadżetów promocyjnych będą oceniane dwuetapowo:

  • Etap I – wybór projektów przez mieszkańców powiatu w formie głosowania
    na portalu społecznościowym facebook – od dnia 14 kwietnia br. do dnia 28 kwietnia br.                   
  • Etap II – do dnia 8 maja br.-ocena projektów przez Komisję Konkursową (spośród 3 projektów, które uzyskały największą ilość głosów w I etapie)

Wyniki konkursu ogłosimy do 15 maja 2020 r. Szczegóły dostępne są w Regulaminie konkursu.

Zadzwoń teraz