III nabór do projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej

Data publikacji: 1 września 2020

Od dziś (1 września) zaczynamy III nabór do projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej. Aby zgłosić się do projektu należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy w Wydziale Strategii i Rozwoju w pokoju 33 na ul. Sienkiewicza 16.

Formularz zgłoszeniowy do projektu dostępny jest na stronach szkół uczestniczących w projekcie i stronie fb projektu, jak i na stronach naszych Partnerów tj. Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Termin naboru upływa 18 września o godz. 14.00.

W tym roku do projektu zapraszamy tylko uczniów określonych klas, tak aby zapewnić każdemu uczestnikowi udział w praktykach i stażach organizowanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą, które zostaną przez Dyrektorów szkół zaliczone na poczet obowiązkowej praktyki szkolnej. W tym roku do projektu przyjmujemy uczniów III klasy kierunku technik ortopeda, III klasy kierunku technik analityk, III klasy kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej, II klasy kierunku technik ekonomista, II klasy kierunku technik organizacji reklamy, II klasy kierunku technik spedytor, II i III klasy kierunku technik budownictwa, III klasy kierunku technik transportu kolejowego, III klasy kierunku technik logistyk, III klasy kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, II i III klas kierunku technik hotelarstwa, III klasy kierunku technik obsługi portów i terminali, III klasy kierunku technik informatyk, III klasy kierunku technik mechatronik, III klasy kierunku technik mechanik, III klasy kierunku technik elektronik, III klasy kierunku technik pojazdów samochodowych oraz III klasy kierunku technik fotografii i multimediów. Kandydaci na uczestników, którzy są uczniami powyższych klas, muszą spełniać jedno dodatkowe kryterium, to znaczy być uczniem szkół biorących udział w projekcie, a jest ich aż 9.

Są to ZSCHMiO, czyli tak zwany Chemik, ZSBA tzw. Budowlanka, ZSTiO, czyli tzw. Mechanik, ZSGH, czyli Gastronomik, ZSAP potocznie nazywany Plastykiem, WZS czyli nasza Tarnogórska Sorbona, Technikum nr 13 w Radzionkowie oraz ZSTU znane jako Kolejówka.

Serdecznie zapraszamy Was do udziału w projekcie. I nie czekajcie na ostatnią chwilę, bo w przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie jednym z kryterium rozstrzygających kto dostanie się do projektu będzie termin zgłoszeń. Zachęcamy do udziału w projekcie, który daje możliwość zdobycia cennego doświadczenia u pracodawców, które zostanie zaliczone na poczet obowiązkowych praktyk szkolnych. Dodatkowo praktyki w projekcie są odpłatne. Uczniowie otrzymują 1600 zł tzw. stypendium stażowego po zakończeniu praktyki, czyli 150 h.

Zadzwoń teraz