Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. doposażony w nowy sprzęt

Data publikacji: 17 listopada 2020
bydynek szpitala

W ramach umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji Powiat Tarnogórski pozyskał od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach kwotę 365 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemicznym na terenie kraju.

Powyższa kwota wykorzystana została na zakup aparatury medycznej na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Dzięki pomocy udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię Szpital otrzymał następujący sprzęt wspomagający personel medyczny w walce z COVID-19:

  1. respiratory – 2 szt.
  2. monitor funkcji życiowych,
  3. opisową stację lekarską,
  4. kasety rentgenowskie – 3 szt.,
  5. bronchofiberoskop,
  6. videolaryngoskop,
  7. kardiomonitor,

Wczoraj (16 listopada) nastąpił odbiór dwóch respiratorów. Był to ostatni zakupiony w ramach w/w środków sprzęt.

Call Now ButtonZadzwoń teraz