Powiatowe inwestycje w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A.

Data publikacji: 23 czerwca 2021
budynek szpitala

Największa w ostatnich latach inwestycja Powiatu Tarnogórskiego czyli budowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni w WSP S.A. jest w trakcie realizacji. W marcu nastąpiło przekazanie pomieszczeń Wykonawcy – firmie WODPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu.

Obecnie w budynku byłej kuchni szpitalnej trwają prace wyburzeniowe i pierwsze prace konstrukcyjne.  

Przypomnijmy,  że koszt inwestycji związanej z remontem wyniesie ponad 12 mln złotych, z czego 6 mln pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa. Dodatkowo nowo powstały blok operacyjny zostanie wyposażony w nowy, niezbędny sprzęt.

Oprócz tej inwestycji  w ostatnim roku Powiat zakupił, przy współudziale środków zewnętrznych, na rzecz  WSP S.A. sprzęt medyczny za ponad 1 mln 200 tys. zł. Wśród zakupów znalazły się: stacja opisowa TK, bronchofiberoskop, videolaryngoskop, kardiomonitor, respirator, RTG typu telekomando oraz karetka transportowa.

Obecnie natomiast trwa postępowanie przetargowe związane z realizacją projektu pn. „DiagnostykaPlus” obejmującego zakup sprzętu dla WSP S.A. w Tarnowskich Górach – tomografu komputerowego oraz aparatu RTG z ramieniem C, na którego realizację Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadzwoń teraz