Rowerem przez powiat. Program budowy tras rowerowych.

Data publikacji: 29 stycznia 2022
Starosta Krystyna Kosmala oraz Stanisław Torbus

W tym tygodniu został podpisany List Intencyjny dotyczący opracowania wspólnego programu budowy tras rowerowych w powiecie tarnogórskim. Wraz z powiatem do realizacji projektu przystąpiły wszystkie gminy.

Podczas roboczego spotkania omówione zostały kwestie techniczne, a także konkretne działania i kierunki współpracy z pozostałymi instytucjami i podmiotami (m.in. Lasy Państwowe, PKP), aby już w połowie tego roku powstała spójna mapa tras rowerowych komunikująca wszystkie gminy powiatu tarnogórskiego.

Z takim dokumentem będzie łatwiej samorządom aplikować o dodatkowe środki zewnętrzne na realizację potrzebnych rowerowych inwestycji.

W podpisanym dokumencie zapisano między innymi, że strony podejmują współpracę na rzecz opracowania koncepcji spójnej sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w jednolitym standardzie w formie Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze Powiatu Tarnogórskiego zwanego dalej Programem.

Program będzie podstawą do ubiegania się o zewnętrze środki finansowe, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Strony deklarują, że wzajemna współpraca opierać się będzie na zasadach partnerstwa, równości i wzajemnych korzyści, a w szczególności na konsultacji i dialogu.

Zadzwoń teraz