Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

Data publikacji: 18 lutego 2022
budynek starostwa i logo powiatu

Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach. Posiadamy dwa wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach przy ulicy Gliwickiej 22, są to miejsca dla kobiet przewlekle, psychicznie chorych.

Więcej informacji udziela Pani Joanna Biały – Starszy Inspektor w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach. Tel. 32 381 84 74 – w godzinach urzędowania PCPRu.
https://www.pcpr.tarnogorski.pl/

Zadzwoń teraz